luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (10/2022)

22Zapisky05-01

Na začiatku svojich nových zápiskov by som chcel napraviť chybu z minulého článku. Omylom som napísal o čabianskom gazdovi – politikovi Ondrejovi Likerovi Áchimovi, že bol politikom medzivojnového obdobia. Samozrejme, on žil a zomrel ešte pred prvou svetovou vojnou, takže teraz sa ospravedlňujem za svoj omyl všetkým svojim čitateľom, a rovnako aj pamiatke „sedliackeho kráľa”. Takto to je, keď sa človek nesústredí dokonale na to, čo práve robí.

Volebná kampaň beží na plné obrátky. Naša sa iba začala, avšak snažíme sa aj tentoraz informovať našich voličov predovšetkým v rámci stretnutí, kultúrnych podujatí. Kandidačná organizácia našej národnosti, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku tiež pripravuje podobné stretnutia, ako som o tom písal aj minule, predovšetkým regionálneho rázu. Paralelne sa nám podarilo včas pozbierať potrebné podporné podpisy od registrovaných slovenských voličov, takže našu listinu zaregistrovala aj Národná volebná kancelária.

Za posledné dva týždne som sa zúčastnil troch väčších podujatí. V rámci prvého Slovenská samospráva mesta Vacov nahradila svoj predvianočný kultúrny program, ktorý pôvodne musela posunúť pre pandemickú situáciu. Na vystúpenie folklórneho súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom prišli aj záujemcovia z okolitých slovenských obcí, takže aj náš hostiteľ, predseda vacovskej slovenskej samosprávy Július Alt, aj ja, sme im pripomenuli blížiace sa voľby a sme vyzvali prítomných, aby svojím hlasom podporili slovenskú listinu. Verme tomu, že tak aj bude.

Druhé, dôležité podujatie sa konalo v Níži. Ako dozaista viete, nížanská slovenská samospráva je jedna z dvoch miestnych slovenských samospráv, ktoré prevzali do svojej správy miestnu základnú školu. Miestnym národnostným samosprávam, prevádzkujúcim základné školy, vláda pravidelne poskytuje dotácie na potrebné obnovy, či iné investície. Tentoraz Nížania dostali finančnú podporu na prvú etapu obnovy svojej – mimochodom veľmi krásnej – školskej budovy, bývalého kaštieľa. A po dokončení prvej etapy štátny tajomník Miklós Soltész slávnostne odovzdal obnovenú časť Slovenskej samospráve v Níži, deťom a učiteľom školy. Boli sme tam aj s pani predsedníčkou CSSM.

No a usporiadali sme prvé svoje predjarné kultúrne stretnutie pred parlamentnými voľbami. Boli sme v Dorogu, kam boli pozvané slovenské komunity z Komárňansko-ostrihomskej župy, z okolia Pilíša a z bakonských slovenských dedín. V programe s Alžbetou Hollerovou Račkovou a Erikou Kiššovou Törökovou sme krátko informovali prítomných o výsledkoch parlamentnej práce za posledné roky, o plánoch na nasledujúce volebné obdobie a o metóde zostavenia slovenskej kandidačnej listiny. Samozrejme, ako všade, aj tu sme nabádali účastníkov, ktorí ešte neboli na zozname slovenských voličov, aby sa zaregistrovali. K registrácii sme im poskytli aj pomoc členov Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorí nás sprevádzajú na všetkých podobných stretnutiach.

V nasledujúcich týždňoch budeme pokračovať v organizovaní predvolebných stretnutí. Príďte, ak môžete, a všetci tí, ktorí by ste radi podporili svojím hlasom prácu slovenského parlamentného hovorcu, prihláste sa na zoznam slovenských národnostných voličov!

Anton Paulik