luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (20/2022)

22Zapisky08-01

Vyše mesiaca po voľbách, na začiatku nového volebného obdobia sa znova hlásim. Ako to už dozaista každý čitateľ nášho týždenníka a internetovej stránky oslovma.hu vie, vo voľbách slovenská národnostná listina dostala dostatočné množstvo hlasov, tak podľa platných pravidiel parlamentných volieb, ako vedúci listiny, znova som sa dostal do Národného zhromaždenia Maďarska ako hovorca slovenskej národnosti. Vďaka za to každému, kto svoj hlas odovzdal na listinu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

V posledných svojich zápiskoch som rozmýšľal, či po voľbách sa mám vrátiť k písaniu pravidelných správ o svojej práci v parlamente a mimo neho. Pravdu povediac, niekedy je to ťažké, napísať jednu stránku o tom, čo sa deje, buď preto, lebo sa robí toho tak veľa, alebo preto, lebo – ako napríklad v letných mesiacoch – parlament nezasadá a o programoch našej komunity píšu aj Ľudové noviny, aj iné elektronické médiá. Ľudia, s ktorými som sa radil na túto tému, väčšinou boli toho názoru, že by som mal pokračovať, takže napokon som sa rozhodol aj ja takto. Takže, aj naďalej budete môcť čítať moje riadky dvojtýždenne v našom týždenníku, a aj na internete.

V období, ktoré uplynulo od volieb, som stihol prevziať svoj mandát, zložiť sľub národnostného hovorcu. Keďže národnostný hovorcovia skladajú sľub spolu, respektíve rad radom za sebou, bolo dobré počuť text zákonom predpísaného sľubu v jedenástich rôznych národnostných jazykoch. Preto jedenástich, lebo Nemci si znovu zvolili plnohodnotného parlamentného poslanca, ktorý svoju prísahu vykonal spolu s ostatnými poslancami, a, možno aj to viete z tlače, že Rómovia sa zasa nevedeli dohodnúť na zostavení národnostnej volebnej listiny, tak tentoraz miesto parlamentného hovorcu Rómov zostalo prázdne.

Potom, podľa pracovného poriadku parlamentu, 9. mája v poradí tretíkrát sme si založili Výbor národností v Maďarsku. Za predsedu výboru, aj vzhľadom na návrhy jednotlivých zvolených hovorcov, predseda parlamentu László Kövér vymenoval nemeckého národnostného poslanca Imricha Rittera. Staronový predseda na post podpredsedov výboru navrhol hovorkyňu Slovincov, ako aj hovorcu Bulharov a Srbov. Všetkých troch sme odsúhlasili jednohlasne.

Na svojom prvom zasadnutí sme sa s kolegami dohodli aj na tom, že náš výbor bude pracovať naďalej s tromi podvýbormi, ktorých názov a náplň práce zostávajú nezmenené. Takže naďalej má pracovať Podvýbor na kontrolu uplatňovania právnych predpisov prijatých v záujme zabezpečenia národnostných práv, ktorému na základe rozhodnutia členov národnostného výboru v nasledujúcich štyroch rokoch budem predsedať ja. Ostatné dva sú naďalej Podvýbor pre otázky školstva, kultúry a cirkví, a Podvýbor pre otázky samosprávnosti, zahraničných vecí a rozpočtu. V týchto dvoch zostáva aj osoba predsedu nezmenená.

Po vykonaní povinných formálnych záležitostí nič nám nebránilo v tom, aby sme prerokovali tri prvé návrhy zákonov v tomto volebnom cykle, návrh na v poradí desiatu zmenu základného zákona, návrh zákona o úlohách súvisiacich so zánikom zákona o stave ohrozenia, ako aj návrh modifikácie zákona o ochrane proti katastrofám. Spomedzi týchto troch zákonov hádam najdôležitejší je návrh o zrušení platnosti stavu ohrozenia. Po dohode s kolegami názory a návrhy národnostného výboru pred plénom prezentuje chorvátsky hovorca.

Zhruba za mesiac od volieb som sa zúčastnil množstva podujatí, ale teraz, keďže som o nich informoval na sociálnej sieti, a písali o nich aj naše noviny, nebudem ich vymenúvať. Nech zostane niečo aj do nasledujúcich zápiskov!

Anton Paulik