luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (26/2022)

22ZapiskyB11-01

Začiatkom letného obdobia, ešte pred koncom školského roku, som sa rozhodol aspoň prechodne obnoviť svoje stránkové hodiny v Békešskej Čabe. Tie stretnutia, ktoré som naplánoval, síce odpadli, zato som tam nešiel márne, lebo som mal možnosť neformálne sa stretnúť so starostom obce Zemné pri Nových Zámkoch, Jánosom Bóbom.

Pán starosta prišiel na návštevu Čaby a zúčastniť sa na medzinárodnej konferencii v Ďule o živote a diele rodáka zo Zemného, Aniána Jedlíka (Jedlik Ányos). Ako vieme, Jedlík bol vedec, fyzik. Popri veľmi užitočných vynálezoch, ako elektromotor, dynamo, či elektrický rušeň, vymyslel a prvýkrát spravil aj sódovú vodu.

Stretnúť sa s pánom starostom prišiel do Domu slovenskej kultúry aj generálny konzul SR v Békešskej Čabe Emil Kuchár, takže som mal možnosť aj s ním sa pozhovárať, čo pokladám vždy za užitočné, veď pán Kuchár je mimoriadne aktívny v kruhu našich Slovákov v župe. A keďže ich pravidelne navštevuje, vždy má pozoruhodné postrehy v súvislosti s dianím v slovenských obciach.

Na plenárnom zasadnutí parlamentu od tohto týždňa prevažuje debata o vládnom návrhu zákona o budúcoročnom rozpočte. Už som spomínal, že vládny materiál neobsahoval zmeny vo veci národnostných položiek. Výbor národností v Maďarsku na základe rozhovoru s predsedami celoštátnych národnostných samospráv chce predložiť viacero modifikačných návrhov. Zatiaľ sme sa dohodli s predstaviteľmi Ministerstva financií o tom, že náš návrh, týkajúci sa zmeny výšky maximálnej mzdy pre predsedov, podpredsedov celoštátnych samospráv a ich výborov zaradia už do vládneho návrhu zákona o príprave budúcoročného rozpočtu. O našich dvoch ďalších návrhoch – jeden je o zvýšení financovania miestnych samospráv, ktoré prevádzkujú prevzaté, či nimi založené inštitúcie, druhý o ponechaní v platnosti pravidlá financovania miestnych samospráv, ktoré boli zmenené v minulých dvoch rokoch, keď pre pandémiu sme nemohli pracovať – zatiaľ ešte nebola dohoda, ale my ich predložíme ako návrh výboru.

O týchto iniciatívach sme neformálne rokovali s predsedami celoštátnych samospráv a aj v rámci zasadnutia nášho výboru tesne pred začatím rozpravy o vládnom návrhu.

Rád by som spomenul ešte jednu udalosť, ktorá síce nesúvisí s parlamentnou prácou, no pokladám ju za dôležitú. Totiž minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivan Korčok pricestoval do Budapešti na oficiálne stretnutie s ministrom zahraničia Maďarska Péterom Szíjjártóom. Pán minister po dvojstrannom rokovaní so svojím partnerom prejavil záujem aj o stretnutie s predstaviteľmi našej komunity. Takéto stretnutia majú symbolický význam, ale toto stretnutie nebolo o symbolike. Ivan Korčok prejavil ozajstný záujem o nás, o naše snahy. Posedel s nami oveľa viac času, ako bolo pôvodne plánované, a myslím si, že ani on nepokladal toto stretnutie za formálne.

Na konci svojich zápiskov by som pridal aj krátku správu o tom, že sme obnovili moju internetovú stránku www.paulikantal.hu, kde sme vyložili aj prvé krátke videá z tohto volebného obdobia. Ak máte záujem o správy o mojej činnosti, sledujte aj túto stránku. Okrem toho som v posledných zápiskoch už spomenul, že mojím asistentom od polovice tohto mesiaca je Bence Szeljak. Aj na neho sa môžete obracať hlavne s pozvaniami, ale aj s inými iniciatívami. Číslo jeho služobného telefónu je +36 30 591 0925.

Anton Paulik