luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (30/2022)

22ZapiskyB13-01

Začínam s čerstvým zážitkom, keď práve píšem tieto riadky. Pred asi hodinou odhlasovalo plenárne zasadnutie parlamentu tri návrhy zákonov, ktoré som spomenul aj v posledných svojich zápiskoch. Ide o modifikáciu základného zákona, o návrh budúcoročného rozpočtu a o modifikáciu zákona o volebnom postupe. Okrem týchto troch nových právnych noriem poslanci hlasovali aj o iných návrhoch zákonov, ktoré sa nás netýkajú, ako členov národnostnej komunity, takže tieto tu nebudem rozoberať.

Podľa prijatých nových zákonov sa teda vrátime k starým názvom žúp, budú z nich znova stolice. Ďalej nasledujúce národnostné voľby – ako aj komunálne – a voľby poslancov Európskeho parlamentu sa majú konať súbežne, v letných mesiacoch roku 2024. K pravidlám národnostných volieb potom na jeseň plánujeme pripraviť vlastný návrh modifikácie, aby sme dali do poriadku nezrovnalosti, spôsobené teraz prijatým zákonom.

Čo sa týka budúcoročného rozpočtu, tam zostalo všetko tak, ako som o tom písal v posledných zápiskoch. Lenže, ako to odznelo aj na plenárnom zasadnutí, v tejto oblasti je dosť veľa nejasností, veď napríklad režijné výdavky našich inštitúcií za posledné mesiace začali prudko rásť a koniec zatiaľ nikto nevidí. V tejto otázke sme zostali v tom, že budeme ostro sledovať zmeny cien a zbierať informácie od predstaviteľov samospráv, ktoré prevádzkujú predovšetkým naše školy. Aby sme, v prípade potreby, mohli pružne reagovať a hľadať možnosť, ako pomôcť vyrovnať ich rozpočty. Predpokladáme, že tieto ťažkosti sa budú týkať všetkých štátnych inštitúcií, takže, pravdepodobne, bude nutné modifikovať už aj tohtoročný rozpočet.

A teraz niekoľko slov o programoch posledných týždňov. Vždy ma poteší, ak medzi pozvánkami na rôzne podujatia nájdem niečo neobvyklé, čo nezapadá medzi klasické programy, čo sa niečím líši od našich každodenných stretnutí. Samozrejme, to neznamená, že by som si nevážil programy našich slovenských podujatí, ktoré sú predovšetkým o zachovávaní a pestovaní našej tradičnej kultúry. Pritom kultúra nie je len tradičná, ale s ukážkami modernej kultúry sa stretávame v našich obciach len zriedkavo, príležitostne. Teraz som mal možnosť sa zúčastniť práve na takejto akcii, keď som vo Veľkom Bánhedeši otvoril výstavu malieb, ktoré vznikli počas výtvarného tábora organizovaného miestnou slovenskou samosprávou. A k tomu by som ešte dodal, že účastníkmi tábora boli výtvarní umelci zo Slovenska, a inšpiráciu k predstaveným dielam načerpali práve tam, v Bánhedeši a jeho okolí. Vzniklo tu veľa krásnych diel a pevne verím, že budeme mať možnosť ich vidieť aj na ďalších výstavách.

Posledný týždeň som už tradične strávil s členmi Spolku segedínskych Slovákov vo Vysokých Tatrách. Po horúčavách predchádzajúcich týždňov ma potešili aj dažde, ktoré nás postihli počas návštev podtatranských miest. A pobyt v Tatrách ma vždy občerství.

Anton Paulik