luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (38/2022)

ZapHov-01

Podľa posledných informácií parlament bude zasadať až od 26. septembra. Na základe predbežnej pozvánky bude v ten deň rokovať aj Výbor národností v Maďarsku, čo bolo už načase, pretože stále viacerí sa na mňa obracajú s otázkami či problémami, ktoré bude treba prerokovať aj s ostatnými hovorcami. Týkajú sa všetkých národností.

Jednou zo záležitostí je otázka doplnkovej dotácie pre školy, ktoré patria pod zriaďovateľské právo Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku alebo miestnych slovenských samospráv. Doplnenie dotácií potrebujú pre enormné zvýšenie ceny energie. Vidíme, že na riešení pre všetky inštitúcie verejného školstva pracuje vláda. Našou úlohou bude zabezpečiť, aby sa nezabudlo ani na naše inštitúcie, a to nielen na školy, ale ani na ostatné ustanovizne, ktoré aj cez vykurovaciu sezónu musia pracovať.

Druhou súrnou témou je skutočnosť, že Správa fondov Gábora Bethlena ako vykonávateľ vládnych podpôr pre národnostné samosprávy a organizácie s doteraz nevídanou vehemenciou začala kontrolovať staré vyúčtovania z obdobia od roku 2015. Osobne si myslím, že vyžadovať účty spred viac ako piatich rokov nie je oprávnené, avšak ak takto postupujú voči všetkým samosprávam, potom budeme musieť spoločne nájsť akési riešenie, ktoré upokojí tak podporované organizácie, ako aj úrady lokálnych samospráv a bude prijateľné aj pre Správu fondov. Nuž, v pondelok bude o čom sa rozprávať.

Počas uplynulých týždňov som sa zúčastnil mnohých programov. Na Slovensku som navštívil umelca Rudolfa Rabatina. Pripravuje katalóg z diel, ktoré vznikli vo výtvarnom tábore slovenských umelcov vo Veľkom Bánhedeši. V rámci obsažného stretnutia sme prerokovali možnosť spolupráce pri vydaní katalógu. Verím, že publikácia uzrie svetlo sveta ešte v tomto roku. Cestou domov zo Slovenska som sa zastavil na Zemplíne, kde som mal možnosť zúčastniť sa Mariánskeho stretnutia cirkevných speváckych zborov v Baňačke. Bol to povznášajúci zážitok tak pre mňa, ako aj pre ostatných účastníkov.

Ďalší víkend som bol znovu na Slovensku, na konferencii Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík. Odznelo tam veľa zaujímavých prednášok z oblasti genealógie a výskumu dolnozemských matrík. Môžeme byť povďační, že hŕstka nadšencov sa pustila do spracovania matrík dolnozemských slovenských miest a obcí. Keďže my sami na takúto mravčiu prácu zatiaľ nemáme kapacitu, nebyť ich, mnoho dôležitých informácií o minulosti našej komunity by sa mohlo stratiť možno navždy. Vďaka teda všetkým, ktorí sa zúčastnia tejto obrovskej práce.

V Čorváši som sa zasa mohol presvedčiť o tom, že ak je vôľa, ak je niekto, kto si zoberie veci do vlastných rúk, aj málopočetná komunita vie uskutočniť veľké veci. V meste totiž odovzdali dva kúpené a obnovené tradičné dedinské domy, z ktorých v jednom umiestnili národopisnú zbierku a druhý bude slúžiť ako spoločenské centrum miestnym Slovákom. Blahoželám im, že za päť rokov neúnavnej práce sa im podarilo vytvoriť niečo také pekné a osožné.

Anton Paulik