luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (44/2022)

ZapHov2244-01

Od uverejnenia posledných mojich zápiskov uzreli svetlo sveta aj ostatné dve výzvy na podporu budúcoročných aktivít národnostných samospráv a organizácií. Ak si ich niekto z čitateľov nevšimol, prikladám link na webovú stránku Správy fondov Gábora Bethlena: https://bgazrt.hu/tamogatasok/nemzetisegitamogatasok/palyazatok-2023/.

Sčítanie obyvateľov prešlo do druhej fázy, keď domácnosti, ktoré nevyplnili sčítací dotazník elektronicky, osobne vyhľadajú sčítací komisári, ktorí priamo v ich domovoch vyplnia s nimi rubriky dokumentu. Verme tomu, že tí naši Slováci, ktorých sa to týka, ani v takýchto prípadoch nezabudnú uviesť svoju slovenskú národnosť, svoj slovenský materinský jazyk.

Na moje prekvapenie, podľa informácií Ústredného štatistického úradu, za o niečo viac ako dva týždne sčítací hárok elektronicky vyplnilo viac než sedem miliónov ľudí, čo osobne pokladám za veľmi vysoké číslo. Aj keď z rozhovorov uplynulých dní vyplýva, že na mnohých miestach miestne slovenské samosprávy, či organizácie pomohli svojim členom, ako aj iným záujemcom pri vyplnení dotazníka, na základe dostupných informácií nemôžeme ani len odhadnúť, v akom počte sme tak už urobili. Takže musíme vyčkať prvé oficiálne výsledky súpisu. Tie budú najskôr uverejnené až v druhej polovici budúceho roka.

Predchádzajúci týždeň zástupkyňa ombudsmana zodpovedná za uplatňovanie národnostných práv Alžbeta Szalayová-Šándorová zorganizovala konferenciu o používaní národnostných mien v Maďarsku. Na tomto stretnutí sa ukázalo, že národnosti v našej krajine nemajú príliš veľký záujem o uvedenie svojich mien vo svojom materinskom jazyku na osobných dokumentoch. Vedel som to aj doteraz, hoci si myslím, že dôvodom tohto nezáujmu je predovšetkým to, že medzi nami už nežije nikto, kto by si pamätal inú prax, teda časy, keď naše mená matriky uvádzali ešte po slovensky. Veď už aj na najstarších náhrobných kameňoch na našich cintorínoch, na ktorých ešte vidieť aj slovenské nápisy, mená sú uvedené v maďarskej podobe.

Avšak aj napriek tejto vyše storočnej praxi by sme sa mali zaujímať o toto svoje národnostné právo, veď naše meno je jednou zo základných kociek našej identity. A keď ho používame iba po maďarsky, aj tak je to trochu na našu hanbu.

Prejdime teraz na prácu v parlamente. Ako som už písal, na programe sú predovšetkým návrhy zákonov, alebo modifikačné návrhy niektorých zákonov, ktoré sú potrebné na to, aby vláda Maďarska našla možnosť na dohodu s predstaviteľmi Európskej rady. Avšak medzi týmito návrhmi sa nájdu aj také, ktoré sa týkajú priamo niektorých národnostných práv. Takto sa stalo, že na poslednom zasadnutí Výboru národností v Maďarsku sme prerokovali tri návrhy zákonov: zákon o modifikácii niektorých zákonov súvisiacich s fungovaním teritoriálnej správy, katastrom nehnuteľností a regionálnym rozvojom, zákon o modifikácii niektorých zákonov slúžiacich bezpečnosti Maďarska a zákon o modifikácii niektorých zákonov súvisiacich s vysokým školstvom, odborným školstvom a doškoľovaním dospelých. Tie dva prvé návrhy súvisia okrem iného aj práve s evidenciami osobných údajov. Na základe dohody členov výboru stanovisko komisie k prvým dvom zákonom budem prezentovať pred plénom ja. Takže budem aj v pléne aktívnejší, ako za posledné mesiace.

Anton Paulik