luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (48/2022)

ZapHov2248-01

V pondelok, 21. novembra bola dokončená druhá fáza sčítania obyvateľov. V tomto období podľa dát, zverejnených na portáli Ústredného štatistického úradu, celkovo 23 tisíc sčítacích komisárov vyhľadalo päť tisíc adries a k siedmim miliónom v prvej fáze súpisu už vyplnených dotazníkov pridali ďalších 2,2 milióna. Takže v podstate zbieranie údajov v rámci sčítania obyvateľov je za nami.

Myslím si, že je načase, aby sme sa poďakovali všetkým tým aktivistom slovenskej komunity, ktorí za obdobie príprav a výkonu sčítania obyvateľov šírili informácie medzi Slovákmi o tom, prečo je dôležité, aby sme sa v čo najvyššom počte hlásili k slovenskej národnosti. Mnohí z nich potom aj ako aktívni sčítací komisári pomáhali úspešne dokončiť tento proces. Verme tomu, že v nastávajúcich dvoch týždňoch sa nájde ešte ďalší, aj keď iba nízky počet tých Slovákov, ktorých doteraz nikto nenašiel a v dodatočnom súpise ich dotazníky vyplnia už v budovách miestnych samosprávnych úradov. A pevne dúfam, že takí v našej komunite vôbec nebudú, ktorých úrady pre neúčasť v tomto procese budú neskôr pokutovať. Teraz už len musíme čakať na zverejnenie výsledkov tohtoročného sčítania.

Prečo píšem aj teraz o sčítaní? Lebo pri najnovšom návrhu novely národnostného zákona – ktorý sa, mimochodom, týka spresnenia pojmov „národnostná organizácia“ a „národnostná kandidačná organizácia”, ale aj úloh Národnej volebnej kancelárie pri príprave národnostných volieb – na zasadnutí národnostného výboru odznela predloha, aby spodná hranica počtu osôb potrebných na vypísanie národnostných volieb bola zvýšená. Podľa názoru väčšiny hovorcov však teraz, keď ešte nepoznáme výsledky sčítania obyvateľov, mohlo by to byť nebezpečné, hlavne pre malé obce, kde aj doteraz bol problém evidovať potrebných 25 osôb.

A takto som aj prešiel na tému práce v parlamente. Ako z uvedeného vyplýva, Výbor národností v Maďarsku zasadal aj viackrát, aby sme si vyjasnili postoj k pozmeňujúcemu návrhu národnostného zákona, ktorý nepodala naša komisia. Zhodli sme sa na tom, že v podstate je obsah návrhu prijateľný s tým, že už ani pri poslednej takejto modifikácii sme nepodporovali podobný návrh, ktorý smeroval k obmedzeniu práv členov Národnej volebnej komisie, delegovaných národnosťami. Súčasný návrh chce ďalej znížiť zodpovednosť tejto komisie v oblasti národnostných volieb. Téma ešte nie je uzavretá.

Čo sa týka života našich miestnych komunít, ich aktivita je aj naďalej vysoká. Každý víkend sa konajú podujatia, miestne aj regionálne. Dokonca aj celoštátne. Snažím sa ich navštevovať aj naďalej, no prednosť majú predovšetkým tie celoštátne. Za posledné týždne takýmto podujatím bolo vysunuté zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, usporiadané pri príležitosti 100. výročia založenia mesta Šalgótarján, kde sa stretnutie aj konalo. V rámci neho sme hovorili o situácii v meste, o slovenských aktivitách v meste a jeho okolí, a hlavne o súčasnosti a možnostiach rozvoja slovenského školstva v župe Novohrad. Žiaľ, veľa riešení, ktoré by priniesli úspech v tejto oblasti, sme ani teraz nenašli.

Anton Paulik