luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V zrkadle času (49/2022)

ZrkaLN49-01

Pred 65 rokmi: Spoločensko-politický problém: národnostná otázka

V Maďarsku žije asi pol milióna ľudí národnosti slovenskej, nemeckej, rumunskej a juhoslovanskej (srbsko-chorvátskej), preto národnostná otázka je u nás otázkou spoločensko-politickou.

Národnostné problémy za dlhý čas sa ponímali len ako kultúrne záležitosti, demokratické zväzy národností pracovali ako úrady, odtrhli sa od más. Spomeňme pritom i ďalšie naše problémy, napríklad, že nie každý obecný funkcionár má správny prístup k národnostiam. Treba skoncovať s praxou, že vynikajúci členovia tej-ktorej národnosti sú posielaní pracovať do iných krajov a odtiaľ prichádzajú do dôležitejších funkcií národnostných obcí ľudia, ktorí nepoznajú ani len jazyk národností. Potrebné je na základe rovnoprávnosti urobiť dvojjazyčné nápisy inštitúcií, úradov, ulíc, atď. Maďarský rozhlas má vysielať pravidelný program i v reči národností. Veľmi často sa stane, že maďarskí učitelia nepomáhajú pri zaškoľovaní do národnostných škôl, ale opačne, prekážajú... (6. decembra 1957)

Pred 50 rokmi: O vyučovaní slovenčiny v rétšágskom gymnáziu

Piroška Himešová študovala odbor slovenčiny a ruštiny na Pedagogickej vysokej škole v Segedíne. Dnes je profesorkou slovenčiny prvej a druhej triedy v rétšágskom gymnáziu a vedie aj záujmový krúžok slovenčiny. Narodila sa v Lucine (Lucfalva) a od svojich rodičov za útleho detstva počúvala slovenské rozprávky a pesničky. Zapamätala si ich na celý život. Do gymnázia chodila v Šalgótarjáne a vysokú školu skončila ako štipendistka Novohradskej župy. Porozprávali sme sa s ňou o problémoch vo vyučovaní slovenčiny. V gymnáziu sa slovenčinu teraz učí ako druhý cudzí jazyk 25 žiakov, v prvej triede trinásti, v druhej dvanásti. Výhodou je, že sa môže zaoberať s malými skupinami, starosti sú však predsa nemalé, keďže nie sú k dispozícii učebné osnovy a učebnice. (7. decembra 1972)

Pred 25 rokmi: Naši literáti na schôdzke OBSE vo Varšave

Koncom novembra sa vo Varšave skončila implementačná schôdzka členských krajín Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o ľudskej dimenzii, ktorá sa uskutočňuje každé dva roky v hlavnom meste Poľska, sídle Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Oficiálne delegácie viac ako päťdesiatich členských štátov a zástupcovia vyše sto mimovládnych organizácií aj tentokrát prerokovali najmä otázky súvisiace s dodržiavaním ľudských práv, vrátane okruhu tém týkajúcich sa národnostných menšín. Podujatia sa zúčastnili – podobne ako pred dvoma rokmi – predstavitelia Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, vďaka ktorým všetci účastníci schôdzky dostali do rúk materiál pod názvom O súčasných problémoch Slovákov v Maďarsku. Predseda a podpredseda ZSSUM Imrich Fuhl a Michal Hrivnák v záverečnej časti veľkolepej medzinárodnej konferencie, pri prerokúvaní menšinovej problematiky, aj v angličtine dali prítomným k dispozícii svoj analytický príspevok o súčasných kultúrnych, školských a iných potrebách a ďalších bytostných otázkach našej národnosti. (4. decembra 1997)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

ZrkaLN49-02

Menší aj väčší obyvatelia našej podpilíšskej dedinky s najmenším počtom obyvateľov Huť (Pilisszentlélek) v roku 1970 na susednom vŕšku pred výdatnou sánkovačkou. (mti)

ZrkaLN49-03

Na zimnom zábere z roku 1969 starostlivý gazda v dodnes aj Slovákmi obývanej obci v severovýchodnej časti krajiny Vágášska Huta (Vágáshuta) odváža odpadové lístie na saniach ťahaných konským záprahom. (mti)

ZrkaLN49-04

Dedinská kuchyňa s niekdajším plným príslušenstvom v békeščabianskej kúrii sfotografovaná v roku 2016, ktorá kedysi patrila rodine Omastovcov a v ktorej v súčasnosti pôsobí Pamätný dom Mihálya Munkácsyho, geniálneho maliara, svojho času častého hosťa tohto obytného domu. (mti)

ZrkaLN49-05

Záber z roku 1971 zachytáva dve miestne školáčky v Dedinskom múzeu Slovákmi obývanej pripeštianskej obce Veľká Tarča (Nagytarcsa). (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl