luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (50/2022)

ZapHov2250-01

Od posledných mojich zápiskov sa udialo toho dosť veľa, a to menej v parlamente, viac mimo neho. V parlamente Výbor národností v Maďarsku v druhom čítaní prerokoval návrh zákona, v ktorom sa menia aj postupy príprav národnostných volieb.

O obsahu návrhu a hlavne o metóde predkladania som písal minule. Vtedy stanovisko výboru, ktoré obsahovalo aj nesúhlas členov národnostnej komisie s prípravou predloženého návrhu, ale aj to, že s obsahom aj napriek tomu súhlasíme, prezentoval pred plénom predseda výboru. Tak aj teraz, v podrobnej rozprave nás bude zastupovať predseda. Na tomto sme sa dohodli na zasadnutí.

Medzitým, dva dni po zasadnutí výboru sme sa stretli s členmi Združenia celoštátnych národnostných samospráv, aby sme predsedov celoštátnych samospráv informovali o tejto modifikácii a aby sme si vypočuli aj ich názor. V podstate potvrdili, čo sme navrhli, s tým, že v prvej polovici budúceho roku sa vrátime k tejto téme spolu aj s dôkladnejšie pripraveným návrhom zmeny národnostného a volebného zákona.

Už som Vás informoval o tom, že som sa stal členom okrem iných aj Parlamentnej skupiny maďarsko-čínskeho priateľstva, ktorá pred niekoľkými dňami mala svoje prvé zasadnutie. Bol na ňom prítomný aj zástupca veľvyslanca Číny v Maďarsku a informoval nás o novinkách, ktoré sa udiali za posledné mesiace v Čínskej ľudovej republike. My, členovia skupiny sme sa mu predstavili a v niekoľkých vetách sme zhrnuli, o čo máme záujem v súvislosti so životom v Číne. Ja som uviedol tamojšie pomery pre národnosti, ktoré tvoria zhruba 9 percent obyvateľstva. Uvidíme, čo nové sa dozviem na podobných stretnutiach.

Ako zaiste viete, Zväz Slovákov v Maďarsku každoročne, ku koncu roku organizuje konferenciu pod názvom Ako ďalej, Slováci. Doteraz, pred pandémiou, sa tieto konferencie konali v Mlynkoch. Lenže teraz tam pre nárast cien energií zatvorili všetko, čo by Zväz potreboval, Stredisko pilíšskych Slovákov, ale aj hotel, v ktorom mali bývať účastníci. Takže napokon toto stretnutie sme usporiadali na Slovensku, na Táloch. Odzneli tam zaujímavé prednášky vedcov – historikov o dejinách našej komunity, ale aj o jej súčasnosti. A, ako inak, končili sme pri otázke školstva. Žiaľ, na problémy školstva len tak, v rámci jedného stretnutia sa nám doteraz nikdy nepodarilo nájsť riešenie. Ani teraz sme ho nenašli.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako tradične, aj teraz som informoval prítomných členov o udalostiach v parlamente v období uplynulom od posledného takéhoto stretnutia. Aj keď o nich píšem pravidelne vo svojich zápiskoch, nezdá sa mi, žeby takéto zhrnutie bolo bez významu. Takto poskytujem možnosť poslancom VZ bezprostredne reagovať na tieto udalosti, správy, čo mi pomáha pri vytváraní stanoviska národnostného výboru k niektorým aktuálnym otázkam.

Čas letí a my všetci tieto týždne prežívame už adventné obdobie. Tak naše samosprávy, ako aj inštitúcie organizujú adventné stretnutia, kde sa snažím byť aj ja prítomný. V poslednom adventom týždni si pripomíname aj Deň národností. Takže adventné stretnutia sú obyčajne spojené aj s oslavami tohto nášho spoločného národnostného sviatku. Čo sa týka obsahu týchto stretnutí, podľa mňa, to nie je vždy šťastná kombinácia dvoch udalostí, týchto dvoch programov do jedného podujatia.

Anton Paulik