luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (4/2023)

23Zapisky1-01

Prednedávnom sme vstúpili do nového roku, v ktorom by nás nemali čakať žiadne voľby, žiadne celoštátne kampane. Aj sčítanie obyvateľov je už za nami. Takže rok 2023 by mal byť rokom pokojnej práce, rokom posilnenia nášho slovenského zázemia.

Ešte niekoľko slov by som rád napísal o roku, ktorý sme práve zanechali za sebou. Ako každý rok, aj v predchádzajúcom decembri predseda vlády udelil cenu Za národnosti osobnostiam, alebo skupinám, ktorí, alebo ktoré sa v danom roku najviac zaslúžili o rozvoj svojej menšiny. Mnohí ste už asi čítali, či počuli o tom, že za Slovákov v Maďarsku tentoraz bola ocenená Judita Szabadová-Kaszalová, bývalá učiteľka – slovenčinárka v škole v Alkári, súčasná predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy. Myslím si, že Jutka si toto ocenenie zaslúžila tak svojou dlhoročnou prácou učiteľky, ako aj príkladom, ktorý ponúkla pre ostatné slovenské samosprávy, keď ako predsedníčka slovenského zboru v Alkári prevzala zriaďovateľské práva nad základnou školou vo svojej dedine. Bol som síce prítomný na odovzdávaní ocenenia, avšak pokladám za vhodné aj touto cestou jej zablahoželať k vyznamenaniu.

Ale vráťme sa k aktuálnejším veciam! Mnohí z vedúcich miestnych samospráv, či inštitúcií sa obracajú na mňa s otázkou, ako to bude s tohtoročným financovaním národnostných aktivít. Z médií už pravdepodobne máte informácie o tom, že vláda práve prepracováva pôvodný tohtoročný rozpočet, prijatý ešte v júli minulého roku. Žiaľ, kým výsledky tejto práce nie sú uverejnené aspoň na portáli parlamentu, nemáme bližšie informácie ani my. Pôvodne sme chceli, a aj prijatý rozpočtový zákon počítal s tým, že rámce na podporu národnostných aktivít by sa nemali zužovať, a miestne národnostné samosprávy, ktoré majú vo vlastnej réžii kultúrne inštitúcie, predovšetkým národopisné zbierky, by mali dostať istú podporu aj na fungovanie týchto zariadení. Pevne verím, že táto snaha podporiť naše miestne slovenské samosprávy aj touto cestou zostane nezmenená, a na takýto cieľ naplánované peniaze napokon skončia tam, kde novozaložené inštitúcie zatiaľ ani nemajú z čoho hradiť svoje výdavky.

O niečo lepšia správa je, že sedemnásteho januára zasadala komisia na podporu národnostných aktivít prostredníctvom Správy fondov Gábora Bethlena, aby sa rozhodla o tohtoročnej podpore národnostných občianskych organizácií a letných jazykových táborov. To znamená, že výsledky ich rozhodnutia onedlho budú uverejnené na internetovej stránke Správy. Horšie je, že čo sa týka podpory kultúrnych podujatí, pre vysoký počet podaných žiadostí sa o nich ešte nerozhodlo, spracovanie týchto žiadostí si ešte vyžaduje zopár dní. Zato približne o dva týždne sa oplatí pozrieť internet, či už budú zverejnené aspoň spomenuté podpory.

Parlament je zatiaľ na dovolenke. Ani národnostný výbor ešte nezasadá. Avšak v polovici januára som obnovil možnosť osobných stretnutí so záujemcami, ktorí by ma chceli navštíviť v Békešskej Čabe. Ako si to možno pamätáte, každý druhý piatok v mesiaci, na základe predbežnej dohody od 11.00 do 14.00 Vás čakám v Dome slovenskej kultúry. Či aj v Budapešti budú pôvodné stránkové hodiny obnovené, o tom som sa ešte nerozhodol. Pravdou je, že tam bol nižší záujem o takéto stretnutia.

Tiež by som vás chcel informovať o tom, že sa pokúsime obnoviť a aj trochu občerstviť moju oficiálnu internetovú stránku www.paulikantal.hu, aby ste mohli aj z nej získať informácie o činnosti vášho parlamentného hovorcu. Sledujte aj túto stránku, kde sa budem snažiť uverejňovať aktuálne krátke videá a správy.

Anton Paulik