luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (12/2023)

23Zapisky5-01

Mesiac marec sa pre mňa začal zasadnutím pracovnej skupiny pre prípravu novely národnostného zákona. Tentokrát sme prešli návrhmi stoličných vládnych úradov, medzi ktorými sa našlo veľa takých, ktoré boli aj medzi návrhmi vlády a Výboru národností v Maďarsku. Ale boli tam aj také, ktoré aj keď majú istú logiku, predsa nepatria do zákona, skôr do rôznych pomocných materiálov, ktoré usmerňujú pracovníkov vládnych úradov, ako chápať a vysvetľovať niektoré paragrafy národnostného zákona. Zaradiť ich do finálneho materiálu na modifikáciu sme neodporučili.

Nasledujúci pondelok zasadal aj Výbor národností v Maďarsku. Prerokovali sme vládny návrh zákona o pravidlách, súvisiacich s nahlásením sťažností, oznámení vo verejnom záujme a zneužívania právomoci, a vytvorili sme stanovisko k nemu. Na základe dohody členov komisie, náš spoločný názor na plenárnom zasadnutí parlamentu som prezentoval ja. Bolo to v utorok 7. marca. Ak má niekto záujem, môže si pozrieť toto moje vystúpenie, nájde ho na internetovej stránke parlamentu v archíve, pri danom rokovacom dni.

V piatok toho istého týždňa som mal stránkové hodiny v Békešskej Čabe. Ako som o tom už začiatkom roka písal, tieto možnosti stretávania sa, aspoň v hlavnom meste Slovákov v Maďarsku, budem aj naďalej praktizovať, hoci záujem o tieto návštevy kolíše. Predsa tam chodia ľudia, ktorí sa tešia zo stretnutia, a s ktorými je dobre podrobnejšie predebatovať niektoré aktuality. Tentokrát tam prišiel predseda slovenskej samosprávy mesta Elek Tibor Döme s manželkou. Našli sme veľa spoločných tém, o niektorých by som sa podelil teraz aj s čitateľmi Ľudových novín.

V januári som písal niečo v tom zmysle, že tento rok bude pokojnejší, ako boli posledné dva, lebo sa nekonajú žiadne voľby, a aj sčítanie obyvateľstva je za nami. Avšak so sčítaním budeme mať aj teraz úlohy, keď konečne, podľa posledných informácií niekedy koncom novembra, Ústredný štatisticky úrad uverejní podrobné údaje o zložení obyvateľstva jednotlivých obcí. Vtedy sa dozvieme – mimochodom dosť neskoro – aj my, kde, v ktorých dedinách, či mestách budeme mať možnosť pripraviť sa na budúcoročné národnostné voľby. Tie treba pripraviť včas! Aby tam, kde súčasní členovia miestnych slovenských samospráv zostareli, alebo jednoducho už nechcú pokračovať v zastupovaní záujmov tamojšej slovenskej komunity, sme si našli za nich náhradu. Bude treba zapájať nových členov do kreatívnej časti našej komunity, mladších, ktorí môžu prevziať štafetu od terajších poslancov miestnych slovenských zastupiteľských zborov a pokračovať v nimi začatej práci. O tomto sme sa dosť dlho rozprávali aj s manželským párom Dömeovcov.

A nakoniec by som Vás rád upozornil na internetovú domovskú stránku paulikantal.hu, na ktorej pomerne pravidelne uverejňujeme krátke materiály, správy o mojej činnosti, či iné zaujímavosti. Kto má záujem, dozvie sa odtiaľ viac.

Anton Paulik