luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V zrkadle času (21/2023)

ZrkaLN21-01

Pred 60 rokmi: Naša vláda ani pedagógom nesľubuje nezodpovedne

V Deň pedagógov celá krajina zdraví učiteľov, celá naša spoločnosť sa k nim obracia s úctou a uznaním. Vláda poctí najlepších vyznamenaniami a odmenami a rodičia so zvýšenou vďakou myslia na učiteľov a vychovávateľov svojich dietok.

Potrebné je však, aby sme vďaku prejavili a dokázali aj v skutkoch. Naša vláda nesľubuje nezodpovedne pre pedagógov skoré zlepšenie ich životných podmienok. Zjavne prehlásila, že ďalšie zvyšovanie učiteľských platov tesne súvisí s národným hospodárstvom nášho štátu. Predbežne nemožno s tým počítať. Deň čo deň sa stretávame však s opatreniami iného druhu, ktoré sa dejú v záujme pedagógov, budujú sa pre nich byty, miestne orgány im poskytujú pomoc aj pri súkromnej stavbe. (30. mája 1963)

Pred 35 rokmi: Knižný debut J. Dolnozemského na šesťdesiatku

Gregor Papuček: – Pekný darček dožičil osud Jurajovi Antalovi – Dolnozemskému k jeho šesťdesiatke. Darček, ktorému sa teší nielen on sám, ale aj všetci tí, ktorí majú blízky vzťah k slovenskej poézii. V edícii Vydavateľstva učebníc v Budapešti mu vyšla prvá samostatná zbierka básní pod názvom Večerný dážď. „Ňou podávam ruku každému môjmu milému čitateľovi,” píše autor hneď na záložke knižky a my, čitatelia, to prijímame s úctou a radosťou, aby sme mu k tejto nemalej udalosti srdečne zablahoželali. So sviatočnými pocitmi beriem do rúk túto útlu, ale pre mňa tak vzácnu knižočku. Zo záložky sa na mňa pozerá môj dobrý priateľ, a pod fotografiou – trošku netradične – jeho vlastné slová: básnik – úprimne, skromne, z čistého srdca. (9. júna 1988)

Pred 25 rokmi: 0,13 percenta hlasov pre Národnostné fórum

V maďarských parlamentných voľbách v roku 1998 za teritoriálne listiny Národnostného fóra (NF) – spoločnej volebnej strany v krajine žijúcich Nemcov, Chorvátov a Slovákov – v celoštátnom meradle odovzdalo svoje hlasy 5 889 voličov, pričom za individuálnych kandidátov NF hlasovalo spolu 11 921 občanov. Oveľa lepšie výsledky od tohto najmladšieho politického subjektu krajiny sa reálne ani nemohli očakávať. NF sa totiž dalo do prípravy na voľby so značným oneskorením, ktoré zapríčinilo šikovné taktizovanie parlamentných strán v otázke riešenia priameho zastúpenia menšín v najvyššom zákonodarnom zbore. Vedenie NF napriek skromným percentám získaných vo voľbách spomína morálne víťazstvo, podstata ktorého vraj spočíva v tom, že príslušníci našich národností sa politicky zorganizovali na princípe príslušnosti k menšine a ukázali svetu, že ak je to potrebné, chcú, majú odvahu a aj vedia politizovať. (21. mája 1998)

FotoMOMENTKY z našej minulosti

ZrkaLN21-02

V roku 1985 sa so svojou alma mater lúčilo tridsať maturantov budapeštianskeho slovenského gymnázia. (mti)

ZrkaLN21-03

Typický obytný dom Slovákov v Békešskej Čabe ako ho zachytil objektív v máji 1964 sa aj oficiálne stáva pamiatkovou budovou. (mti)

ZrkaLN21-04

Mnohí v Poľnom Berinčoku žijúci Rómovia, vrátane rodiny Lakatosovcov na snímke, sa v máji 1973 nasťahovali do svojich nových, moderných rodinných domov. (mti)

ZrkaLN21-05

V Čuvári (Csővár) 10. júna 1958 ôsmaci v miestnom ľudovom kroji na rozlúčkovej slávnosti v triede šiestakov. (mti)

Zostavil: Imrich Fuhl