luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (22/2023)

23Zapisky10-01

V jarných týždňoch sa množia programy ako huby po daždi. Keď som dokončil svoje predchádzajúce zápisky, myslel som si, že nasledujúce týždne budú pokojnejšie, ale nebolo tomu tak. Odvtedy trikrát zasadal Výbor národností v Maďarsku.

Na prvých dvoch zasadnutiach sme ešte dokončili prípravu modifikácie národnostného zákona a začali sme chystať návrhy na budúcoročný rozpočet. Keďže vlani pri koncipovaní tohtoročného rozpočtového zákona naše vtedajšie návrhy na zvýšenie národnostných položiek neprešli, teraz vychádzame z vtedy pripravených materiálov. Lenže, ako vieme, medzitým sa zrýchlilo tempo inflácie, nevídaným tempom rastú aj výdavky na energie. V záujme prežitia našich národnostných inštitúcií bude treba vlaňajšie materiály doplniť na základe diania posledných mesiacov. Takže budeme mať čo robiť aj v nasledujúcich týždňoch.

Na spomenuté tretie zasadnutie národnostného výboru sme, ako každý rok, pozvali poverenca zodpovedného za kontrolu zabezpečovania základných práv občanov a jeho zástupkyňu zodpovednú za monitorovanie zabezpečovania národnostných práv, aby nás oboznámili so svojou činnosťou v roku 2022. Ombudsman vo svojej úvodnej reči vyzdvihol význam vytvorenia regionálnych centier pre odovzdávanie sťažností a poskytovanie právnej pomoci občanom, pre ktorých je problémom tieto úkony vybavovať cez internet. Spomedzi šiestich vidieckych miest, kde vznikli takéto centrá, majú pre Slovákov v Maďarsku asi najväčší význam tieto pracoviská v Segedíne a Miškovci.

O probléme uplatňovania národnostných práv v podaní zástupkyne ombudsmana Dr. Alžbety Szalayovej – Sándorovej sme sa oboznámili z jej prieskumov z minulého roka. Spomenula aj niektoré konkrétne prípady nedodržovania národnostných práv. Z tých by som vyzdvihol len jednu tému, ktorá súvisí aj s pripravovaným rozpočtovým zákonom. Pani ombudsmanka preskúmala otázku, či štát dostatočne podporuje fungovanie školských zariadení, spravovaných celoštátnymi národnostnými samosprávami. Pre informáciu, tieto školy okrem základných normatívnych podpôr vláda dotuje aj cez osobitné zmluvy o podpore, ktoré sa vo všeobecnosti podpisujú na obdobie piatich rokov, a peniaze štvrťročne preorientuje na účet danej samosprávy. Ako sme sa po prezentácii zhodli, v súčasnej neistej dobe okrem toho, že tieto inštitúcie potrebujú istotu na viac rokov, súčasnosť ukazuje, že zakotvenie výšky podpory na päťročné obdobie takúto istotu neposkytuje. Aj v tejto oblasti bude treba hľadať nové cesty zabezpečovania dostatočnej výšky financií.

Okrem programov v parlamente som sa zúčastnil na zasadnutí Kabinetu predsedníčky CSSM, ako aj na stretnutí vedenia Univerzity Loránda Eötvösa a parlamentných hovorcov slovanských národností. Tu som sa informoval o stave procesu akreditácie a zavedenia prípravy slovenských pedagógov pre materské školy a nižší stupeň základných škôl. Vraj otvorenie nového odboru je na dobrej ceste, avšak ešte im chýba garantované financovanie.

Okrem týchto stretnutí som navštívil obec Gerendáš, kde za prítomnosti predstaviteľov viacerých slovenských samospráv z okolia sme odovzdali obnovenú a rozšírenú budovu Slovenského pamätného domu Gerendášanov. Vytvorili tam ozajstné centrum slovenského národnostného života. No a posledný môj program, ktorý sa sem zmestí, bolo otvorenie výstavy obrazov z vlaňajšieho 1. slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši v Mlynkoch a následný spoločný výstup na Pilíš. Tá druhá časť bola pre mňa trochu únavná, ale som presvedčený, že sa oplatí raz do roka usporiadať takúto udalosť.

Anton Paulik