luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (24/2023)

23Zapisky11-01

Posledné dva týždne vláda pripravuje predovšetkým už viackrát spomínané návrhy zákonov, prijatie ktorých by malo otvoriť cestu k európskym finančným fondom. Zároveň však na webovej stránke parlamentu boli sprístupnené aj zákony, ktorým sa vo výbore budeme musieť venovať v nasledujúcich dňoch. K našou komisiou predloženému návrhu novely národnostného zákona sme v poslednom kole redigovania textu dostali ďalšie pripomienky, ktoré bude treba zohľadniť ešte pred hlasovaním.

Vláda predložila aj návrh zákona o príprave budúcoročného rozpočtu. Tento patrí medzi tie, s ktorým sa na zasadnutí výboru pravidelne podrobne zaoberáme, totiž obyčajne obsahuje návrhy zmien v takých zákonoch, ktoré sa týkajú aj záujmov národností, ale kvôli našim pripomienkam ich nezaradia do programu plenárnych rokovaní. Návrh som ešte nestihol dôkladne preštudovať, ale som si istý, že budeme mať k textu pozmeňujúce návrhy.

Na webovej stránke sa objavil aj, ako ho nazývajú na Slovensku, „zákon roka“, teda zákon o rozpočte Maďarska na rok 2024. Nie je to pre nás veselé čítanie. Podľa slov ministra financií Mihálya Vargu, keďže vojnové obdobie vyžaduje vojnový rozpočet, návrh obsahuje viac obmedzení oproti podobným zákonom z predchádzajúcich rokov. A keďže negatívne dopady vojny na území susedného štátu sa týkajú každého, čiže aj národností, aj vládne návrhy na financovanie národnostného života v budúcoročnom rozpočte obsahujú citeľné obmedzenia. O nich napíšem viac po nasledujúcom zasadnutí národnostného výboru, zatiaľ len toľko, že samozrejme Výbor národností bude mať k návrhu svoje modifikačné návrhy. O nich bude treba najprv rokovať s Ministerstvom financií a parlamentnými frakciami.

Takže zákonodarstvo nás v tomto období nerozveselí. Budeme mať čo študovať a sledovať, aby sme včas mohli zasiahnuť tam, kde to jednoznačne pokladáme za potrebné. Myslím však, že náš výbor, tak ako doteraz, nájde cestu k presadeniu záujmov národnostných komunít.

Čo sa týka programov mimo parlamentu, v posledných týždňoch som sa nemohol zúčastniť na takom počte programov na vidieku, ako som zvyknutý, a to z dôvodu, že mám rozbité auto a to ma trochu obmedzuje v pohybe. Ešte pred tým, ako do mňa narazil mikrobus na diaľnici, som sa zúčastnil na Dni Slovákov v Kardoši, ale odvtedy som sa aktivizoval hlavne v Budapešti.

Rád by som na tomto mieste ešte spomenul program, ktorý nepatrí medzi každodenné stretnutia s členmi našej komunity. Pred pandémiou sa rektorské konferencie univerzít Maďarska a Slovenska dohodli, že každý druhý rok sa budú stretávať, aby prerokovali aktuality diania v oblasti vysokého školstva vo svojich krajinách. Na druhé takéto zasadnutie, ktoré sa konalo v Budapešti, pozvali aj mňa, aby som záujemcov v rámci sekcie informoval o možnostiach štúdia v slovenčine na maďarských, ale aj na slovenských univerzitách. Bola to pre mňa nová, ale užitočná skúsenosť.

Zúčastnil som sa aj zasadnutia Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde som poslancov informoval o dianí v parlamente.

Anton Paulik