luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (28/2023)

23Zapisky13-01

Za uplynulé dva týždne ten, kto má záujem o dianie v politike, mohol hodne čítať v tlači či na internete o šarvátkach v parlamente, respektíve medzi politickými stranami. Témou búrlivých diskusií bol návrh zákona o rozpočte na rok 2024, ako aj návrh zákona o zmene statusu učiteľov. O tom druhom návrhu som v predchádzajúcich zápiskoch pomerne podrobne napísal, čo sme vo Výbore národností v Maďarsku podnikli v záujme toho, aby postavenie učiteľov, čo sa týka národnostných aspektov zákona, zostalo nezmenené. Všeobecné úpravy návrhu sme nechali bez pripomienok.

O rozpočtovom zákone som tiež už písal viackrát. Stále platí, že v tomto neľahkom období nádej na zvýšenie podpory národnostných aktivít nie je. Našou snahou bolo predovšetkým, aby národnostné inštitúcie prežili, aby ich financovanie zostalo aspoň na úrovni minulého roka. Tak sa aj stalo. Pritom však v rámci preskupovania štátnych výdavkov z rámca, ktorý slúži na podporu národnostných investícií, alebo na poskytnutie jednorazových podpôr, sme sa museli zrieknuť dosť značnej čiastky, poldruha miliardy forintov. V poslednej chvíli, na základe pozmeňujúceho návrhu národnostného výboru, tretina tejto sumy bola vrátená, čo v danej situácii pokladám za úspech.

Tretí, z nášho pohľadu najdôležitejší návrh zákona na programe posledných plenárnych zasadnutí, modifikácia národnostného zákona, vyvolal oveľa menšiu odozvu v parlamentných diskusiách. Treba dodať, že navrhnuté zmeny ani neboli takej váhy, aby mohli podstatne ovplyvniť budúcnosť národnostných komunít v Maďarsku. Kritiky zo strany opozície sa týkali skôr záležitostí, ktoré ani platný zákon, ani návrh modifikácie neobsahuje, totiž nariadenia, ktoré by mohli znamenať vylepšenie situácie rómskej komunity u nás. Avšak ich pripomienky presahujú rámce dané národnostným zákonom.

O dvoch zo spomenutých právnych noriem poslanci hlasovali na zasadnutí 3. júla. Zákon o zmene postavenia učiteľov prijal parlament s hlasmi vládnych poslancov, a ani zmena národnostného zákona nebola prijatá ako tradične, s takmer stopercentnou podporou. Z prítomných 193 poslancov za hlasovalo 158, proti 18 a zdržiavalo sa 17. Takže návrh neodmietla celá opozícia, ale smerovanie prístupu k národnostným veciam v parlamente nie je pre nás pozitívne, veď doteraz sa nám vždy podarilo získať pre naše návrhy podporu všetkých parlamentných frakcií. Verme tomu, že to vyplynulo z napätia okolo ostatných návrhov, ktorých sa hlasovania dňa týkali a v budúcnosti pri prípadných zmenách v úprave národnostnej oblasti sa vrátime k doterajšej praxi, keď naše snahy podporia všetky frakcie.

Hlasovanie o rozpočtovom zákone nás čaká v piatok. Pravdepodobne môžeme očakávať to isté, ako pri zákone o postavení učiteľov.

Čo sa týka mimoparlamentných udalostí, spomedzi nich by som vyzdvihol náš najväčší spoločný sviatok, Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal v Novohrade, v Níži. Tamojším programom naše média venovali a venujú aj v blízkej budúcnosti dostatok priestoru, takže ja snáď len toľko, že bolo dobre sa stretnúť, zvítať a pozhovárať. Ako každý rok.

Anton Paulik