luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (36/2023)

23Zapisky16-01

Od uverejnenia mojich predchádzajúcich zápiskov uplynul skoro mesiac. Za tieto posledné týždne som z rodinných dôvodov nebol spoločensky aktívny. Veď všetci viete, že niekedy sa treba venovať viac rodine a všetko ostatné zostáva bokom. Také boli aj tieto týždne.

Pomaly sa leto končí. Tomu sa teším predovšetkým preto, lebo dúfam, že sa skončia aj nevídané horúčavy. Neviem ako, ale aj napriek vysokým teplotám naše organizácie a samosprávy bol naďalej veľmi aktívne a na každý týždeň pripadalo viac podujatí. Len aby vám pri takejto aktivite neušla dôležitá správa, že Úrad premiéra v značnom predstihu uverejnil súbeh na podporu činnosti spoločenských organizácií na rok 2024. Organizácie majú možnosť predložiť svoje žiadosti do 28. septembra. Nové je, že z dostupných prostriedkov bude štyridsať miliónov vyčlenených účelovo na nákup hudobných nástrojov a krojov. Myslím si, že takáto možnosť bude vítaná zo strany našich folklórnych súborov. Výpis môžete čítať vedľa týchto zápiskov aj na webovej stránke www.luno.hu.

Začína sa aj školský rok. Včera za účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra a Školskej správy Školský úrad zorganizoval odborné otvorenie školského roka pre vedúcich národnostných škôl. Tam odzneté prednášky boli informatívne, týkali sa predovšetkým obnovenej legislatívy v oblasti školstva. Prednášajúci sa snažili upokojiť účastníkov, ktorí ešte vždy zápasia s nedostatkom informácií o zmenách, ako aj s nedostatkom učiteľov. Ako som sa informoval z rozhovorov, ale aj z iných priamych zdrojov, ani naše školy nie sú v tomto smere výnimkami. Všetky školy spravované Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, ale aj tie, ktoré spravujú miestne slovenské samosprávy, aj tesne pred začiatkom školského roka hľadajú niekoľko nových kolegov. Dúfajme, že ich nájdu a vyučovanie môže začať bez väčších problémov.

O práci v parlamente nemám čo písať, veď tá sa má začať až koncom septembra. Počas nastávajúcich týždňov ja aj moji kolegovia budeme sledovať hlavne správy z oblasti školstva. Po dovolenkách zrejme niekedy zasadne aj Národnostný výbor, avšak predtým pozbierame najnovšie aktuálne správy o otvorení školského roka. Z rôznych smerov nás už vyhľadávajú vedúci škôl, aby sme sa od kompetentných vedúcich Ministerstva vnútra, ale hlavne ústredia Školskej správy informovali o aktuálnych zmenách hlavne v školách, kde sa vyučuje národnostný jazyk len v základnom počte hodín. Ak tieto požiadavky dostaneme aj písomne, budeme iniciovať zasadnutie. Ale na základe osobných, alebo telefonických rozhovorov to bude ťažšie.

Nateraz toľko, a všetkým žiakom, učiteľom a vedúcim škôl prajem, aby školský rok mohli začať hladko, bez akéhokoľvek napätia, a aby sa po rozbehnutí vyučovania ich život vrátil do zaužívaného poriadku.

Anton Paulik