luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (50/2023)

23Zapisky23-01

Aj posledné dva týždne v parlamente boli rušné. Popri vopred plánovaných návrhoch zákonov na domovskej stránke Národného zhromaždenia sa náhle objavili dva nové materiály, ktoré síce napokon neboli zaradené medzi národnostné body plenárnych zasadnutí, zato vyvolali značný ohlas.

Ide o návrh zákona o ochrane národnej suverenity a návrh modifikácie niektorých platných predpisov v záujme spravodlivejších a proporcionálnejších samosprávnych volieb. V prípade druhého návrhu sa napokon ukázalo, že v návrhu sa píše vyslovene iba o rozdeľovaní mandátov získaných v hlavnom meste počas komunálnych volieb medzi listinami, čo sa nás ako národnosti priamo netýka. Takže vo veci tohto návrhu som sa napokon na zasadnutí nášho výboru neozýval.

Ale v návrhu na ochranu národnej suverenity sú vety, ktoré sa môžu týkať bezprostredne aj našich spoločenských organizácií. Ide totiž o to, aby štát, prostredníctvom novej Autority na ochranu suverenity mal možnosť kontrolovať podpory prichádzajúce zo zahraničia organizáciám, ktoré sú aktívne v akýchkoľvek voľbách. Kontrola by mala zabezpečiť, aby sa tieto zdroje nemohli použiť na ovplyvnenie mienky voličov. Takže v prípade, ak by podpory zo Slovenska, prichádzajúce k našim samosprávam a organizáciám prostredníctvom Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku bolo možné použiť na fungovanie jednotlivých slovenských spoločenských organizácií, ktoré sú zároveň aj nominačnými organizáciami, mohli by nastať nepríjemnosti. Informoval som sa od predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Ededovej Baránekovej, a ona ma ubezpečila, že podpory zo Slovenska sa používajú výlučne na projekty, takže s tými by nemali nastať takéto problémy. Takže napokon, aj po konzultácii s kolegami, som tento materiál tiež nechal bez návrhu na prerokovanie na zasadnutí Národnostného výboru.

Uplynulé týždne boli bohaté aj na mimoparlamentné programy. Spomedzi nich by som teraz vyzdvihol dve dôležité podujatia. To prvé usporiadala Slovenská samospráva II. obvodu Budapešti. Pripravili pre gymnazistov budapeštianskej slovenskej školy kvíz na tému národnostných otázok. Na stretnutie pozvali predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú, básnika a konateľa Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. Imricha Fuhla a mňa, aby sme na úvod oboznámili mladých s obsahom národnostného zákona, s fungovaním Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a vplyvom spomínaného zákona na náš spoločenský život. Hoci viem, že žiaci stredných škôl sa v učive stretnú aj s týmito témami, som presvedčený a videl som aj na tvárach účastníkov, že takéto bezprostredné informácie z úst aktívnych vedúcich osobností našej komunity pôsobia inak, ako informácie „len“ počuté od učiteľov, alebo prečítané z učebnice.

Druhý program, ktorý by som chcel pripomenúť, bola spomienková beseda „za okrúhlym stolom” k 30. výročiu prijatia národnostného zákona. Na besedu boli pozvaní hlavne tí, ktorí svojou aktívnou účasťou svojho času napomáhali vznik prvého moderného zákona, v ktorom sa pozbierali práva národných a etnických menšín v Maďarsku na poli školstva, kultúry, samosprávnosti a mediálneho sveta. Bolo to zaujímavé stretnutie a kultúrny spomienkový program pekne dokumentoval, kam sme sa pomocou tohto zákona za tridsať rokov dostali, predovšetkým v pestovaní národnostnej kultúry.

Anton Paulik