luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (3/2024)

24Zapisky1-01

Svoje terajšie zápisky začínam tým, čím so dokončil tie posledné, ktoré boli síce uverejnené v januári nového roku, ale písal som ich ešte pred Vianocami. Takže každému čitateľovi prajem úspešný nový rok, veľa zdravia a elánu k tomu, čo ste sa rozhodli uskutočniť v roku 2024. Dúfam, že počas sviatkov ste všetci mali možnosť si oddýchnuť a byť v kruhu svojich rodín.

Po koncoročných sviatkoch sa začína nový rok. Ten aktuálny má byť rokom volieb do národnostných samospráv, a ako každý rok po sviatku Troch kráľov, aj teraz sa rozbieha obdobie slovenských národnostných bálov. Tieto stretnutia okrem tradičného kultúrno-spoločenského zážitku poskytujú aj možnosť, aby sme prítomným Slovákom pripomínali dôležitosť účasti vo voľbách, ktoré budú začiatkom júna.

Máme ešte čas, aby sme prehodnotili končiace sa volebné obdobie, ktoré trvá po prvýkrát päť rokov. Tí, ktorí aktívne sledujú dianie v rámci našej komunity, tak vo svojom bydlisku, ako aj na župnej či celoštátnej úrovni, by mali teraz bilancovať, nakoľko bola aktívna tá – ktorá slovenská samospráva, či vykonala všetko v záujme zachovania našej Slovače všade tam, kde má možnosť ovplyvniť rozhodnutia miestnych, či župných samospráv. A podľa výsledku tohto hodnotenia sa potom každý môže rozhodnúť aj o tom, či svojou podporou, svojím hlasom bude ochotný aj naďalej napomáhať existenciu svojej národnostnej samosprávy v takom zložení, v akom pôsobila doteraz, alebo si vyberie niekoho z prípadných nových kandidátov.

Ako počujem, naše celoštátne nominačné organizácie sa už zobúdzajú. Začali sa rokovania o pokračovaní spolupráce medzi nimi aj pri prípravách nasledujúcich volieb. Ja osobne dúfam, že aj naďalej potrvá spolupráca, hlavne na úrovni volieb do celoštátnej samosprávy, lebo prostredníctvom svojich kolegov – hovorcov som mal možnosť získať informácie o tom, ako sťažuje rozvoj tej – ktorej komunity, keď v rámci celoštátneho zastúpenia prebiehajú ostré hádky o smerovaní danej národnosti. Naša doterajšia prax úzkej spolupráce tak nominačných organizácií ako aj ich poslancov vo Valnom zhromaždení sa v každom prípade ukázala úspešnejšia a oveľa jednoduchšia pri vytyčovaní cieľov na poli školstva, kultúry, alebo aj v otázke najdôležitejších investícií našej komunity. Verím tomu, že to tak aj zostane, že aj do tohtoročných volieb môžeme ísť so spoločnou listinou kandidátov do Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Parlament zatiaľ nepracuje, takže teraz môžem písať iba o svojich plánoch na tento rok, čo sa týka práce v národnostnom výbore. Po národnostných voľbách by sme s niektorými kolegami chceli predložiť znovu návrh modifikácie národnostného zákona, s ktorou by potom mal súvisieť aj návrh na vytvorenie nového finančného rámca v budúcoročnom rozpočte. Rámca na ďalšiu podporu národnostných škôl, ktoré už aj na začiatku tohto roku zápasia s problémom financovania všetkých povinností, ktoré im určili zmeny zákonov a iných predpisov v tejto oblasti. Tento cieľ bude z mojej strany na tento rok prvoradý, čo však neznamená, že v iných oblastiach nebudem aktívny. K tomu, aby som čím lepšie mohol zastupovať záujmy Slovákov v Maďarsku v parlamente, potrebujem aj pomoc všetkých svojich čitateľov. Očakávam od nich, aby mi pri rôznych stretnutiach hovorili, aké problémy vidia oni v národnostnej oblasti, čo by očakávali odo mňa, kde potrebujú pomoc. Lebo len takto, v úzkej spolupráci na všetkých úrovniach našich zastupiteľských orgánov, máme šancu na úspech, na rozvoj našej komunity.

Anton Paulik