luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (9/2024)

24Zapisky4-01

Je koniec plesovej sezóny. Muzikanti zložili svoje nástroje, dojedli sme posledné šišky a vstúpili sme do pôstneho obdobia. Vidno to aj na poklese počtu prichádzajúcich pozvánok. Keďže je menej programov, máme možnosť si vydýchnuť a pripraviť sa tak fyzicky ako aj duševne na nastávajúce obdobie. Veriaci kresťania predovšetkým na sviatok zmŕtvychvstania Ježiša Krista a tí ostatní na svoje nastávajúce úlohy.

Ako som to už naznačil, vo svojich zápiskoch sa až do júna budem zaoberať hlavne s národnostnými voľbami, ktoré sa v tomto roku budú konať trochu neobvykle, začiatkom júna. Tá neobvyklosť spočíva v tom, že vláda sa rozhodla spojiť termín volieb do Európskeho parlamentu s dňom komunálnych volieb. No a ten druhý termín je zároveň aj dňom volieb do národnostných samospráv. A navyše, hoci voľby budú v júni, nové zvolené samosprávne zbory majú nastúpiť do nasledujúceho samosprávneho obdobia až v októbri. Je to poriadne zložité, a práve preto si myslím, že vždy a všade budeme musieť pripravovať slovenských voličov, aby sa nepomýlili, aby boli v obraze, aby vedeli, kedy a čo majú vykonať v záujme úspešného zvládnutia nasledujúcich mesiacov.

Podľa posledných informácií z Národnej volebnej kancelárie, voľby budú vypísané v období medzi 11. marcom a 1. aprílom. Pravidlá prípravy volieb sa podstatne nezmenili, takže zatiaľ by bolo treba nájsť a presvedčiť Slovákov, ktorí sa doteraz nedali zaregistrovať na zoznam slovenských voličov, aby sa naň prihlásili. Na tomto zozname momentálne máme registrovaných 11 183 voličov. Toto číslo je preto dôležité, lebo ak by počet klesol pod 10 000, tak by sme mohli zvoliť iba 23 členné valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Teraz má VZ CSSM 31 poslancov. S menším počtom poslancov by bolo oveľa ťažšie zakladať odborné výbory CSSM a organizovať ich prácu. Takže dbajme o to, aby uvedený počet slovenských voličov aj naďalej rástol. Prihlásiť sa na zoznam môže každý plnoletý Slovák žijúci v Maďarsku s maďarským občianstvom a trvalým bydliskom v Maďarsku.

V polovici februára Národná volebná kancelária pozvala predstaviteľov národností na stretnutie, aby nás informovali o voľbách. Prednášku predsedu kancelárie Attilu Nagya sme dostali, takže na základe toho pripravím jej slovenský variant, s ktorým sa potom budem snažiť dostať na čím viac miest, stretnutí, zasadnutí organizácií, či samospráv, aby som sprostredkoval informácie o procese príprav a očakávanom priebehu volieb.

Parlament sa práve chystá na začiatok jarného plenárneho zasadania. Zatiaľ vieme iba toľko, že prvé zasadnutie tohto obdobia sa bude konať v pondelok 26. februára. Dovtedy mám iba mimoparlamentné programy. Začiatkom tohto mesiaca som obnovil možnosť osobných stretnutí v Békešskej Čabe. Potom som sa tam 9. februára zúčastnil slovenskej veselice. Predseda slovenskej národnostnej samosprávy Ondrej Kiszely síce avizoval, že veselica má byť aj začiatkom volebnej kampane, v programe však mali prevahu muzika a tanec.

Ešte by som spomenul jeden zaujímavý program z uplynulého obdobia. Slovenská škola v Budapešti v spolupráci s občianskym združením Cyrilometodiada a nadáciou Pro Patria zo Slovenska usporiadali v budove školy filatelistickú výstavu pod názvom Živé cyrilo-metodské dedičstvo. Výstavu odporúčam do pozornosti všetkých Slovákov žijúcich v hlavnom meste a na okolí. Prostredníctvom materiálu môžeme získať ucelenejší obraz o živote a diele nielen slovanských vierozvestcov, ale aj slovenských národných dejateľov.

Anton Paulik