luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (11/2024)

24Zapisky5-01

S priskorým príchodom jari sa začalo aj tohtoročné jarné plenárne zasadnutie parlamentu. Ako som avizoval vo svojich predchádzajúcich zápiskoch, prvý zasadací deň sme mali 26. februára. Bol to deň neobvykle rušný.

Na úvod dňa premiér Viktor Orbán informoval poslancov o dianiach posledných týždňov, na čo reagovali vedúci ostatných straníckych frakcií. Posledným bodom predprogramových vystúpení bol príhovor našej kolegyne, hovorkyne Ukrajincov v Maďarsku Liliany Grekszovej, ktorá pripomenula druhé výročie vypuknutia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.

Pred niekoľkými týždňami sme boli svedkami abdikácie prezidentky Maďarska. K tomu však, aby jej zrieknutie sa funkcie bolo oficiálne, ho potrebuje prijať aj parlament. Za neprítomnosti – teraz už bývalej – prezidentky, po prečítaní jej krátkeho listu, adresovaného predsedovi parlamentu, poslanci prijali abdikáciu Katalin Novákovej. Zároveň vládne frakcie predložili svoj návrh na zaplnenie postu prezidenta, v osobe doterajšieho predsedu Ústavného súdu Dr. Tamása Sulyoka. Po hlasovaní, za neprítomnosti väčšiny opozičných poslancov, mohol nový prezident aj zložiť svoj prezidentský sľub. Nasledoval krátky príhovor T. Sulyoka, v ktorom načrtol svoje zámery. Ako právnik sa zaviazal, že počas vykonávania funkcie hlavy štátu hodlá vo všetkom vyhovieť právnym predpisom krajiny a vykonávať svoju činnosť otvorene a prehľadne. Vo svojom príhovore spomenul aj nás, národnostných občanov Maďarska s tým, že naše komunity chápe ako súčasť politického národa.

Medzi ostatnými programovými bodmi parlament odhlasoval obodrenie vstupu Švédskeho kráľovstva do NATO. Ako aj minule, keď sa o tejto téme rokovalo v parlamente za neúčasti vládnych strán, aj teraz sme boli svedkami veľkého záujmu veľvyslancov členských krajín NATO. Medzi nimi som videl aj veľvyslanca Slovenskej republiky Pavla Hamžíka, avšak nemal som možnosť sa s ním stretnúť.

Odvtedy parlament zasadá podľa prijatého programu. Zatiaľ z troch naplánovaných návrhov zákona, ktoré som pred niekoľkými týždňami spomenul, ako ktoré sú aj z nášho pohľadu zaujímavé, ani jeden nie je na programe plenárneho zasadnutia, zato sme v Národnostnom výbore začali pripravovať aspoň svoje návrhy na budúcoročný rozpočet. Pravdepodobne nebude ľahké presadiť naše nároky na zvýšenie národnostných položiek, avšak keď si uvedomujeme, že za posledné tri roky sme nemali možnosť zvýšiť podporné rámce pre naše samosprávy, organizácie a inštitúcie, pričom iba za ostatné dva roky miera inflácie presahovala 32 percenta, nemáme inú možnosť, ako hľadať cestu na kompenzovanie výpadkov z týchto rámcov.

Okrem parlamentu zasadalo aj Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde som bol tiež pozvaný. Ako obvykle, aj teraz som informoval prítomných o svojej činnosti za posledné mesiace. Popri tom som sa zúčastnil aj na koordinačnom zasadnutí poslancov slovenských samospráv v Budapešti a na Zemplíne. Na týchto stretnutiach som informoval prítomných o prípravách národnostných volieb. Túto možnosť ponúkam aj ostatným záujemcom. Ak niekde zasadajú župné slovenské samosprávy, alebo vedenia spoločenských organizácií, a majú záujem o to, aby som ich informoval o aktualitách súvisiacich s voľbami, rád tam prídem a oboznámim ich s úlohami, ktoré nás čakajú v súvislosti s nimi.

Anton Paulik