luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (13/2024)

24Zapisky6-01

Novozvolený prezident republiky Tamás Sulyok medzi svoje prvé úkony zaradil aj vypísanie tohtoročných volieb. Teda už aj oficiálne je známe, že voľby poslancov do Európskeho parlamentu, do obecných a mestských samospráv, ako aj do národnostných zborov sa konajú v nedeľu 9. júna. Oficiálny začiatok volebnej kampane je síce až dvadsiateho apríla, ale v parlamente, hlavne v príhovoroch pred začiatkom oficiálneho programu, už cítiť napätie, známe z predchádzajúcich kampaní. Strany hľadajú nosné témy a to, žiaľ, sa nie vždy deje na úrovni, vhodnej na debaty v Národnom zhromaždení.

Aj my, Slováci, sme začali s prípravami. Naše tri celoštátne nominačné organizácie rokujú o spolupráci pri zostavení jednotnej kandidátky. Verme tomu, že čoskoro bude podpísaná aj nová dohoda o spolupráci a znovu sa môžeme pripravovať na hlasovanie bez ostrejších sporov. Spolu s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou sa chystáme na predvolebné stretnutia, tentokrát v Békešskej župe a na Slovensku, na Táľoch, kde sa stretnú aktivisti Zväzu Slovákov v Maďarsku. Taktiež som vyložil na svoju oficiálnu facebookovú stranu krátky prehľad informácií o národnostných voľbách.

Ako som už písal, bude náročné zorientovať sa v množstve hlasovacích lístkov, preto, ako nás informoval predseda Celoštátnej volebnej kancelárie Attila Nagy, dokumenty k trom rôznym voľbám budú mať odlišnú farbu. Národnostné hlasovacie hárky budú zelenej farby, aby sme ich nepomýlili zelené budú aj obálky, do ktorých ich po označení našich priorít máme vložiť. A ešte jeden dôležitý moment: obálky pred tým, ako by sme ich hodili do urny, treba zalepiť, lebo bez toho náš hlas bude neplatný. Len pripomínam, že naposledy pri voľbách do národnostných samospráv až 17 percent odovzdaných hlasov bolo neplatných. Takže na rôznych predvolebných stretnutiach bude treba zdôrazňovať hlavne tieto tri veci: ZELENÉ HLASOVACIE LÍSTKY, ZELENÁ OBÁLKA a ZALEPIŤ OBÁLKU.

Počet voličov, registrovaných na slovenský voličský zoznam pomaly ale iste rastie. V momente písania týchto riadkov je ich 11 209. Zato rád by som upozornil svojich čitateľov, a verím, že medzi nimi sú aj členovia terajších slovenských samospráv, aby hľadali aj naďalej takých členov našej komunity, ktorí sa pre niečo ešte neprihlásili na tento zoznam, aby sa registrovali. Ako som zistil pri prípravách na župné stretnutie so samosprávami, máme ešte rezervy. Veď aj napriek poklesu počtu osôb, ktorí si počas sčítania obyvateľstva priznali slovenskú národnosť, rozdiel medzi štatistickým počtom a počtom prihlásených slovenských voličov, Slovákov, je takmer vo všetkých našich obciach značný.

A ešte nakrátko o niečom úplne inom. Počas uplynulého obdobia pricestoval do Maďarska predseda parlamentu Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý sa v Budapešti stretol aj s predsedom parlamentu Maďarska Lászlóm Kövérom. Na hodinovom stretnutí som bol prítomný aj ja. S radosťou som mohol konštatovať, že okrem toho, že medzi súčasnými vedúcimi politickými silami oboch krajín panuje súlad a ich spolupráca je najmenej nádejná, obidvaja predsedovia parlamentu sa zhodli aj na tom, že chápu dôležitosť nášho najväčšieho projektu, obnovy bývalého kostola slovenských evanjelikov v Pešti, a aj naďalej nám hodlajú podať pomocnú ruku k tomu, aby bol projekt úspešne dotiahnutý. Naďalej verím, že naše nové kultúrne centrum bude otvorené v dohľadnej dobe.

Anton Paulik