luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (17/2024)

24Zapisky8-01

Predvolebná kampaň sa má síce začať až dvadsiateho apríla, zato už vidieť prvé náznaky aktivity tak politických strán, ako aj národností. Za posledné týždne som dostal pozvanie na predvolebné stretnutia s predstaviteľmi slovenských organizácií a samospráv pôsobiacich v Komárňansko-ostrihomskej, Peštianskej, Novohradskej a Hevešskej župe.

Záujem účastníkov je veľký, a vidieť, že vo všetkých Slovákmi obývaných regiónoch sa začali prípravy zostavovania miestnych a župných kandidačných listín. Rád to vidím, avšak z otázok cítiť aj to, že jednak sme veľa vecí za štyri a pol roka od predošlých volieb zabudli a ešte máme medzery vo vedomostiach potrebných k úspešnému hlasovaniu. Práve preto odporúčam záujemcom o najnovšie správy ohľadom volieb, aby si pravidelne otvárali domovskú stranu Celoštátnej volebnej kancelárie: www.valasztas.hu – tam nájdeme všetko, čo treba vedieť.

Aj ja sa snažím o šírenie informácií, jednak v rámci osobných stretnutí, ale aj na mojej oficiálnej stránke: www.paulikantal.hu. Mám pripravené aj informačné letáky, ktoré v krátkosti informujú našich voličov o tom, ako majú postupovať potom, ako vojdú do volebnej miestnosti a dostanú množstvo papierov, z ktorých sú pre nás najdôležitejšie tie zelené. Tie sa týkajú národnostných volieb. Tieto letáky boli vytlačené minulý týždeň a začal som ich rozširovať po celej krajine. Mohli ste ich tiež vidieť aj na facebooku, a zrejme budú aj v Ľudových novinách.

Sem patrí aj najlepšia správa posledných týždňov, totiž to, že naše tri celoštátne kandidačné organizácie Slovenský spolok Identita, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Zväz Slovákov v Maďarsku v pondelok 8. apríla podpísali dohodu o spolupráci tak počas príprav tohtoročných volieb, ako aj následne, po ustanovení nového zloženia Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. To znamená, že pravdepodobne počas príprav júnových národnostných volieb v našej komunite nebudú ostré diskusie medzi našimi nominačnými organizáciami. Verme, že tomu tak bude aj na miestnej a župnej úrovni.

Život sa nezastaví ani v parlamente. Za posledné dva týždne sa konali plenárne zasadnutia národného zhromaždenia a zasadal aj národnostný výbor. Vo výbore sme prerokovali návrh modifikácií niektorých zákonov, súvisiacich s registráciou v matrike. Cieľom návrhu je, aby sa digitalizáciou celého systému matrík zjednodušil proces registrácie niektorých životných udalostí, ale aj to, aby sa doteraz dosť odlišná prax rôznych úradov zjednotila, aby sa nevyskytovali prípady, keď pre odlišnú registráciu osobných mien v rôznych matrikách, nastávajú problémy s identifikovaním už pomretých, alebo nezvestných členov rodiny.

Novela okrem iného obsahuje možnosť navrátenia dvojbodkovaného (širokého) „ä” do oficiálneho priezviska. Zmena sa týka predovšetkým nemeckej národnosti. Lenže do osobných dokumentov národnostných občanov sa má dostať nielen toto jedno písmeno, ale množstvo ďalších. O tom sme diskutovali vo výbore a taktiež to predniesol pred plenárnym zasadnutím parlamentu aj výborom poverený hovorca srbskej národnosti Ľubomír Alexov. Predstaviteľ vlády nám na následnom zasadnutí výboru prisľúbil, že ešte tento rok si s nami sadnú, aby sme našli riešenie na nedostatky v registrácii národnostných mien a priezvisk, hlavne na úrovni miestnych matrík. Dúfam, že o rok, pri príležitosti tridsiateho výročia pričlenenia Maďarska ku Charte regionálnych či menšinových jazykov konečne dosiahneme, aby na žiadosť národnostných občanov boli bez väčších problémov zapísané ich mená tak, ako majú byť.

Anton Paulik