luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

MDŽ na Dolnej zemi

MDZDZ23-01

Medzinárodný deň žien sa oslavuje 8. marca na pamiatku dňa, keď v roku 1857 približne 40 000 robotníčok v New Yorku štrajkovalo za rovnakú mzdu ako mali muži a skrátenie pracovného času. Valné zhromaždenie OSN v roku 1977 vyhlásilo Medzinárodný deň ženských práv a mieru za oficiálny sviatok.

V dôsledku bojov politického, feministického a odborového hnutia sa začiatkom minulého storočia zrodila myšlienka, aby bol jeden deň v roku symbolicky venovaný ženám. V roku 1909 vyhlásila Americká socialistická strana 28. február za Národný deň žien a tento sviatok sa slávil až do roku 1913. Na druhom medzinárodnom socialistickom kongrese žien v Kodani v roku 1910 Nemka Clara Zetkinová navrhla každoročný celosvetový Deň žien.

MDZDZ23-02

Milí čitatelia, považoval som za dôležité podeliť sa s vami o týchto niekoľko zaujímavých faktov, keďže sa všetci pripravujeme na Deň žien a oslavujeme ho, ale mnohí z nás si neuvedomujú pozadie tohto sviatku. Dovoľte mi ešte jednu osobnú poznámku. Myslím si, že by sme mali byť vďační našej ženskej spoločnosti, pretože bez žien by svet určite nebol, takže som zástancom myšlienky uctiť si ženy každý deň.

Tento rok sme navštívili dve slovenské obce na Dolnej zemi s cieľom informovať vás o tom, ako oslavujú tam MDŽ. V našej krajine Deň žien nie je tradičným sviatkom, keďže sa oficiálne oslavuje až od roku 1947. Ale medzi našimi Slovákmi, tak ako všetky udalosti, presahuje tento rámec.

MDZDZ23-03

Naše virtuálne putovanie začíname v Eleku, kde oslavovali ženy 4. marca. Predseda miestnej slovenskej samosprávy Tibor Döme spolu s mužskými členmi Spolku Slovákov v Eleku obdarovali členky Spolku kvetmi. „Snažili sme sa pripraviť na tento výnimočný deň. Priniesli sme čaj, koláče a víno z Tardošu,“ dodal predseda. Nechýbalo ani prekvapenie, keďže stálica združenia Etelka Mucsiová oslávila narodeniny. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman, ktorý prišiel do Eleku na stretnutie tohto združenia. Počas stretnutia sa diskutovalo o minuloročných a tohtoročných programoch. Zaznelo, že tak ako doteraz by sa chceli aj naďalej zúčastňovať na čo najväčšom počte podujatí. T. Döme tiež povedal, že tento rok sa Deň Slovákov v Eleku, ktorý sa bude konať 22. júla, nezruší. Samozrejme, môže sa ho zúčastniť každý. Aj gerendášski Slováci oslavovali 8. marca. Pripravili slávnostný obed v Slovenskom pamiatkovom dome. Predsedníčka slovenskej samosprávy Katarína Priškinová nám povedala, že miestni obyvatelia sa na túto udalosť veľmi tešili. „Žiaľ, máme čo doháňať, pretože pandémia bola pre našu obec veľmi nepriaznivá. Programy boli zrušené a vzťahy sa uvoľnili. Našťastie, vďaka tvrdej práci posledných mesiacov je bašta našej komunity, pamiatkový dom, opäť plný života a slovenského slova.“ Miestni obyvatelia sa radi stretávajú, pretože každý mesiac oslavujú narodeniny a meniny. Pri týchto príležitostiach spoločne pečú a varia v novej peci. „Nikdy nemusíme dlho rozmýšľať, čo upečieme, lebo vždy dostaneme dobrý nápad,“ dodala K. Priškinová. Čo sa týka budúcnosti, 1. apríla sa uskutoční tradičná zabíjačka, na ktorej sa zúčastnia aj zahraniční hostia z Malej Mače, Sládkovičova a Ivančíc. Tieto 4 obce majú aktívne vzťahy už viac ako 10 rokov, stretávajú sa minimálne štyrikrát ročne na rôznych miestach.

Bence Püski-Liker

Foto: Beáta Bledea Szilágiyová