luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Ženy oslávil aj slovenský zbor XV. obvodu

MDZZug23-01

Slovenská samospráva XV. obvodu Budapešti zorganizovala v nedeľu 12. marca oslavu Medzinárodného dňa žien. Keďže samospráva nemá vlastné priestory, ale úspešne spolupracuje so Slovenskou samosprávou XIV. obvodu, slávnosť sa konala v Dome národností v Zugló.

Početných prítomných, ktorí zaplnili dve miestnosti, privítala predsedníčka organizátorskej slovenskej samosprávy v Rákošpalote Agneša Ferencziová a poďakovala slovenskému volenému zboru v Zugló za zabezpečenie priestorov. Krátko informovala prítomných o programe a predstavila účinkujúcich. Na koncerte vystúpili poslucháči Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti, violončelisti Oliver Pál a Domonkos Hartmann, ktorý v roku 2022 získal cenu Junior Prima Primissima.

MDZZug23-02

Pred koncertom organizátori zablahoželali Kataríne Spiryovej pri príležitosti jej narodenín. Podpredseda slovenského voleného zboru Ján Kukučka jej odovzdal narodeninovú kyticu. Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena zaspieval skladbu Viva la musica…, ktorou zvykne pozdraviť svojich oslávencov. Zjavne aj pani Katke veľmi dobre padla gratulácia spevom.

MDZZug23-03

V prvej časti koncertu violončelisti zahrali Haydnovu sonátu G dur Baryton duo. Potom odznela v podaní A. Ferencziovej báseň Eriky Sárhelyiovej Žena v päťdesiatke. Za slovenský preklad básne vďačíme poetom Eve Fábiánovej a Imrichovi Fuhlovi.

V druhom hudobnom bloku si prítomní vypočuli Boccheriniho sonátu A dur. Po hudbe zase dostala priestor poézia. Zoltán L. Havas po slovensky aj po maďarsky zarecitoval báseň Alexandra Kormoša Ohnivá kytica.

V poslednej hudobnej časti mladí muzikanti zahrali G dur sonátu No. 10, ktorej autorom je Jean-Baptiste Barriére.

MDZZug23-04

Po koncerte každá z prítomných dám dostala ako darček k sviatku ružičku.

Na záver programu Slovenská samospráva XV. obvodu pozvala prítomných na večeru, pri ktorej sa mohli do vôle porozprávať.

(zlh)

Foto: autor