luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Veda na pódiu v budapeštianskej škole

VedaNaPodiu23-01

Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti 16. marca už po druhýkrát zorganizovala projektový deň pod názvom Veda na pódiu. Cieľom tohto dňa je prezentáciou prác poukázať na krásu a zaujímavosti vedy a podnietiť o ňu záujem medzi žiakmi a študentmi.

Tento rok bola pozornosť zameraná na vodu. Na slávnostnom otvorení vystúpili so svojimi modernými tancami škôlkari, žiaci nižšieho stupňa a chlapci z gymnázia. Ako tomu nasvedčovali reakcie publika, tance mali veľký úspech. Pod dúhovou bránou, ktorá sa nachádzala v aule školy,bola otvorená aj výstava mini projektov, ktoré vytvorili jednotlivé triedy na rôzne témy súvisiace s vodou.

VedaNaPodiu23-02

Po slávnostnom otvorení sa každá skupina vydala na pre ňu určenú trasu po školskej budove. Počas cesty sledovali zaujímavé aktivity pripravené spolužiakmi. Na rôznych stanovištiach žiaci vyšších ročníkov prezentovali svoje práce. Medzi témami boli pitná voda, kolobeh vody, tajomstvá výroby smoothie, zákulisie Formuly 1 a krotenie dronov. Vďaka mobilnému planetáriu v telocvični sa žiaci viac dozvedeli aj o polohách hviezd. Prítomné bolo aj partnerské Štúdio abacusan, s ktorým škola spolupracuje na robotických projektoch. Niektoré triedy pripravili kvízy, kde mohol každý ukázať, čo sa počas dňa naučil. V rámci prezentačného stretnutia mohla každá trieda predstaviť tému podľa vlastného výberu. Medzi témami boli napríklad: ako znížiť spotrebu vody v priemernej domácnosti, vzťah medzi literatúrou a vodou, či jazykoveda zahŕňajúca tému fonetika a voda.

VedaNaPodiu23-03

VedaNaPodiu23-04

Vyhodnotenie projektového dňa sa uskutočnilo 22. marca pri príležitosti Svetového dňa vody. Na začiatku bilancovania si všetci pozreli video zhrnutie vo forme televíznych správ. Všetci aktívni účastníci boli odmenení sladkosťami a zaujímavými knihami.

(zlh)

Foto: autor