luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O nitrianskej univerzite v Békešskej Čabe

UnivBC-01

Koncom februára navštívili Slovenské gymnázium v Békešskej Čabe dvaja profesori z nitrianskej univerzity. Predstavili nám Univerzitu Konštantína Filozofa (UKF), hovorili konkrétne o jej piatich fakultách. Na UKF študuje viac ako 7000 študentov na všetkých stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. Aj teraz majú študentov z Maďarska.

Na univerzite pracuje 837 zamestnancov. Učiteľov a výskumníkov je 502, z toho 75 profesorov a 147 docentov. Silnou stránkou univerzity je rozsiahla ponuka študijných programov v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Konkrétne ide o 37 učiteľských programov akreditovaných v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, 108 bakalárskych, 86 magisterských študijných programov a 37 vedeckých doktorandských programov.

V oblasti výskumu sa venuje získavaniu pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania a tiež sa zameriava na efektívne prepojenie vedeckého výskumu so vzdelávacím procesom. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je vrcholnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a nesie meno významnej osobnosti histórie Nitry i Slovenska. Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilometodskej tradície, šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa modifikuje ako moderná európska univerzita, v ktorej dominuje veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo vnútri i so svetom. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre okrem prípravy pedagógov pre základné a stredné školy, v oblasti neučiteľských odborov pripravuje budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov a gemológov (gemológia je veda zaoberajúca sa drahými kameňmi – pozn. redaktora).

UnivBC-02

Na stretnutí v Békešskej Čabe boli študenti z 9., 10. a 11. ročníka. Boli sme tam 45 minút, počas ktorých sme získali milión nových informácií. Dozvedeli sme sa, aké formy štipendijného štúdia univerzita poskytuje, koľko stojí ubytovanie, i približne aké sú náklady študentského života.

Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože aj ja tam plánujem študovať. UKF je jediná na Slovensku, kde si na učiteľskej fakulte možno samostatne zvoliť aprobáciu. Zúčastňuje sa programu Erasmus, ale poskytuje aj všelijaké iné možnosti na cestovanie v rámci Slovenska, aj do zahraničia. Okrem informácii o škole sme sa dozvedeli aj o festivaloch, ktoré usporiadajú v Nitre. Každý rok sa tam napríklad koná hokejový turnaj medzi dvoma univerzitami.

Oliver Patay, žiak 11. triedy

Foto: autor