luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Máme za sebou písomné maturity

Maturity23-01

Maturitné obdobie sa v tomto roku začalo 5. mája skúškami z národnostných jazykov a literatúr. Okrem študentov slovenských gymnázií podali správu o svojich vedomostiach aj v chorvátskych, nemeckých, srbských a rumunských národnostných stredných školách.

Dvanásť študentov v budapeštianskom a jedenásť v čabianskom slovenskom gymnáziu písalo maturitu zo slovenského jazyka a literatúry v prvý májový piatok. Asi po prvýkrát v histórií dvojstupňových maturít sa stalo, že v Békešskej Čabe sa celý ročník prihlásil na slovenské maturity vyššieho stupňa. Budapeštianski študenti si zvolili stredný stupeň.

Na strednej úrovni študenti dostali dva pracovné listy. Prvý bol previerkou schopnosti čítať s porozumením a tvorby textu. Otázky sa týkali vybraného úryvku o cisárovnej Sissi, potom mali maturanti vyriešiť jednu z dvoch štylistických úloh – buď písali argumenty na tému Čítať či nečítať, alebo motivačný list organizátorovi kurzu pestovania zeleniny, kvetín a byliniek. Druhá časť písomnej maturity bol rozbor literárneho diela: mohli si vybrať Májový mráz Zoltána Bárkányiho Valkána alebo porovnať dve básne Janka Kráľa Krajinská pieseň a Orol vták. Na vyššom stupni bolo povinné vypracovať všetky úlohy maturitnej písomnej práce. V časti porozumenie textu a jazykovo-literárny test dostali študenti otázky súvisiace s dielom Pavla Kondača Onemelá izba, kým v druhej časti interpretovali poviedku Horký chlieb Jozefa Gregora Tajovského a napísali úvahu na tému virtuálnych výstav.

Na skúšku zo slovenského národopisu sa prihlásili ôsmi z čabianskej a štyria z budapeštianskej školy. V Budapešti dve žiačky si vybrali maďarčinu ako cudzí jazyk. Traja čabianski študenti išli na informatiku vyššieho stupňa. Predbežné maturity v tomto roku robilo v Budapešti sedem študentov z anglického jazyka (2 stredný stupeň, 5 vyšší) a dve študentky z digitálnej kultúry – tento predmet postupne nahrádza informatiku, prihlásiť sa na skúšku z neho mohli tí, ktorí sa učia podľa Základných národných učebných osnov z roku 2020. Predbežnú maturitu z anglického jazyka si zvolili aj čabianski študenti z 10. a 11. ročníka, dokopy deviati. Na Slovensku mienia študovať z budapeštianskeho gymnázia dve dievčatá, ktoré sú už prijaté na odbor Riadenie kultúry a turizmu Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, jedna ich spolužiačka sa chystá na slavistiku v Maďarsku. Jeden študent čabianskeho gymnázia sa prihlásil na odbor slovenský jazyk a spev.

Maturity23-02

Maturity23-03

Maturity23-04

Prešla by umelá inteligencia maturitou zo slovenčiny?

V prílohe Lúč sme vám priniesli rozhovor s umelou inteligenciou. Vtedy sme konštatovali, že vie o svete naozaj veľa, no o niektorých témach má skreslené informácie, a musí sa ešte zdokonaliť v slovenčine. Teraz sme otestovali, či je múdrejšia ako maturant. Keďže v chatovom okne sa nedajú vyriešiť úlohy na porozumenie textu, dali sme jej otázky z druhej časti písomnej maturity. Vo všeobecnosti musíme konštatovať, že za predošlé necelé tri mesiace sa výrazne zlepšili jej jazykové schopnosti, vyjadruje sa gramaticky správne, aj jej štylistika je sofistikovanejšia. Veľmi rada rozpráva (píše), keďže v tvorbe textu v obidvoch prípadoch prekročila maximálny počet slov. Jej argumentácia na tému Čítať či nečítať? ako aj motivačný list sú korektné, texty vyhovujú všetkým obsahovým kritériám. Zvláštne bolo, že bola mimoriadne nadšená pri písaní motivačného listu – kto by predpokladal, že až tak strašne túži po vlastnej záhradke? Pri výklade literárnych diel však vyšli najavo jej nedostatky. Dielo Zoltána Bárkányiho Valkána hneď v prvom odseku označila za báseň, takže tento text sme nemohli hodnotiť. Trochu lepšie jej išlo porovnávanie básní Janka Kráľa, avšak už nemala taký veľký úspech, nedosiahla ani minimálny počet slov, bola dosť povrchná a mala aj faktografické chyby. Škoda, lebo na základe prvej časti to vyzeralo nádejne – odporúčame umelej inteligencii viac čítať! Veď pozitívny vplyv čítania, podľa svojej argumentácie, dobre pozná.

(kan)

Foto: autorka