luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Šáre opäť recitovali a spievali

SpievCel23-01

Po dvoch regionálnych kolách v Níži a Slovenskom Komlóši sa 1. júna v Dabaši-Šáre konala celoštátna súťaž Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Slovenské spievanky a veršovačky. Prvý deň meteorologického leta sa v Šáranskom pútnickom dome a osvetovom stredisku zišlo vyše 140 detí.

Súťažiaci prišli z Békešskej Čaby, Slovenského Komlóša, Kétšoproňu, Čabačúdu, Kondoroša, Sarvaša, Budapešti, Mlynkov, Santova, Čemeru, Pišpeku, Ďurku, Tardoša, Níže, Alkáru, Dabaša, Veňarcu, Tatabáne, Novej Huty a Répašskej Huty. Medzi prítomnými boli vzácni hostia z rôznych organizácií od Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) cez Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, slovenské národnostné samosprávy až po učiteľov a rodičov súťažiacich spevákov a recitátorov.

Oslava slovenskej reči a piesne plná očakávaní

Slávnostné otvorenie moderoval Tomáš Nagy. Riaditeľ Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre zdôraznil, že táto súťaž dokazuje, že Maďarsko má svoje slovenské národnostné talenty. Prítomných pozdravili aj primátor mesta Dabaš Zoltán Kőszegi a viceprimátor Gábor Sós. Obaja vyjadrili radosť z toho, že môžu byť hostiteľmi tejto veľkolepej súťaže, ktorá je oslavou slovenskej reči a piesne. Hlavná organizátorka, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková, sa vo svojom príhovore poďakovala učiteľom, deťom a rodičom, že si v tomto rýchlom svete dokázali nájsť čas na prípravu a účasť a predstavila jedinečný suvenír, ktorý bude pamiatkou na tento deň. Zdôraznila, že kľúčenky so slovenskými motívmi sú symbolom, lebo všetci vo svojom živote hľadáme kľúč k životu, láske, šťastiu, ale aj k jazyku. Predsedníčka vyjadrila presvedčenie, že Slovenské spievanky a veršovačky prehĺbia vzťah detí k slovenskej poézii, próze a k slovenskej ľudovej piesni. Spomenula, že vďaka Slovenskej národnostnej samospráve Novohradskej župy (SNSNŽ) každý prítomný pedagóg dostane dvojjazyčnú publikáciu Od Tatier k Dunaju, ktorá obsahuje básne slovenských literárnych velikánov a môže slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní. Predsedníčka našej najväčšej občianskej organizácie osobitne privítala bývalú riaditeľku Slovenského inštitútu v Budapešti Ildiku Siposovú a súčasnú vedúcu inštitúcie Michaelu Pánisovú Ležákovú. R. Egyedová Baráneková sa poďakovala Šáranskej slovenskej samospráve, vedeniu mesta, vedeniu osvetového strediska a školy za nezištnú pomoc pri organizovaní najväčšej slovenskej národnostnej súťaže. Na záver poprosilaEleonóru Sudiovú, aby rozospievala obecenstvo. Túto „hru“ si užívala celá sála.

SpievCel23-02

Rozrástla sa základňa sponzorov i cien

Dopoludnia sa súťažilo, poobede sa konal galaprogram ocenených. Kým si deti pochutnávali na pizze, porota v zložení Zuzana Hollósyová, Milina Sklabinská, Stanislava Zvarová, E. SudiováAnna Komjáthiová na spievankách, Mária Ambrušová, Erika Zemenová PalečkováMonika Szabová v 1. A 3. Kategórii veršovačiek a Iveta Balogová, Daniela OnodiováAndráš Nagy v 2. A 4. Kategórii veršovačiek, rozhodovala komu udeliť ceny za vynikajúci a mimoriadny výkon. Okrem toho mali porotcovia za úlohu udeliť aj mimoriadne ceny CSSM, Slovenskej redakcie MTVA, Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, Slovenskej národnostnej samosprávy Peštianskej a Novohradskej župy, i osobitnú cenu na pamiatku Gizely Molnárovej. Cien aj ocenených bolo neúrekom. Autorkou darčekov z keramiky je Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian.

 

Výber prózy a poézie je SpievCel23-03čoraz pestrejší

Galaprogram moderovala R. Egyedová Baráneková. Na úvod odovzdala osobitnú cenu Mórovi Diószegimu zo Santova, lebo kým jeho trieda bola na výlete v Zánke, on si vybral účasť na súťaži Slovenské spievanky a veršovačky. V kultúrnom programe zazneli 4 prednesy z veršovačiek a 7 výstupov zo spievaniek.

V 1. a 3. kategórii výsledky vyhlásila M. Szabová. Z tých najmladších za vynikajúci výkon diplom a darček dostali Bernát Bánlaki z Budapešti a Boglárka Bükkhegyiová z Répášskej Huty. Diplom za mimoriadny výkon získal Balázs Pintér z Novej Huty.

V 3. kategórii za vynikajúci výkon boli odmenené Nóra Csataiová zo Sarvaša a Anna Patakiová z Békešskej Čaby. Diplom za mimoriadny výkon taktiež získala Novohuťanka Csenge Szepesiová.

2. a 4. kategóriu hodnotila D. Onodiová. Poznamenala, že bolo počuť, že deti si precvičovali svoje texty s učiteľmi. Za vynikajúci výkon boli odmenení Maja Beliczová z Čemera, Bence Turna zo Sarvaša, a za mimoriadny výkon Petra Kovácsová z Békešskej Čaby. V 4. kategórii za vynikajúci výkon boli odmenené Hanna Krajcsoviczová a Edina Csajbóková z Békešskej Čaby.Zorka Nagyová z Budapešti si odniesla cenu za mimoriadny výkon.

Cenu CSSM – možnosť zúčastniť sa v tábore na Slovensku – priniesla predsedníčka Alžbeta Hollerová Račková a využiť ju môžu Dusán Birkás, Bianka Nagyová a Melánia Medveová zo Slovenského Komlóša.

Cenu Ľudových novín z rúk šéfredaktorky Evy Fábiánovej prevzala Luca Kovácsová z Budapešti.

Cenu Slovenskej redakcie MTVA odovzdala Zuzana Antalová recitátorom Ambrusovi Vasovi a Árminovi Kabaimu z Békešskej Čaby i Lore Juhosovej z Kondoroša. Zo spevákov šéfredaktorka ocenila Chlapčenské spevácke duo (Krištóf Puha, Nikita Palkech) z Budapešti a Spevácku skupinu Tápió (Sára Czirová, Jázmin Mázásová, Éva Sassová).

SpievCel23-04

Piesňami prekvapili dievčatá z regiónu Tápio

Výsledky Spievaniek vyhlásila Z. Hollósyová. V kategórii sólo a duo diplom za vynikajúci výkon získali Kata Maraszinová z Pišpeku, Luca Erdélyiová z Alkáru, Nóra Csataiová zo Sarvaša a Stella Styevová z Níže. Za mimoriadny výkon boli ocenení Maja Beliczová z Čemeru, Márk Príbelszki z Békešskej Čaby, Chlapčenské spevácke duo z Budapešti a Petra Ponyikaiová z Veňarca, ktorú na harmonike sprevádzal Pišpečan Bence Bátyi.

Zo skupín boli za vynikajúci výkon odmenení Slovenská spevácka skupina 3. triedy z Békešskej Čaby, Malé škovránky z Čabačúdu a Šoproň trio z Kétšoproňu. Mimoriadny výkon podali spevácke trio z Pišpeku (Fanni Maruszkiová, Eszter Simonová, Jázmin Wetzelová) a Spevácka skupina Tápió.

Cenu Gizely Molnárovej prevzala Petra Ponyikaiová z Veňarca.

Cenu Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy chlapčenskej speváckej skupine zo Sarvaša, ktorá súťažila v 2. kategórii, odovzdal predseda samosprávy Ferdinand Egyed. Cenu Slovenskej národnostnej samosprávy Peštianskej župy speváckej skupine 10. triedy z Békešskej Čaby predsedníčka Emese Gimesiová Sokolová.

Po vyhlásení výsledkov si zhromaždenie zaspievalo pieseň Po nábreží koník beží. Na harmonike hrali Sarvašania Fanni Folytánová, Krisztián Juhász a Balázs Ruzsinszki.

Letné turné talentov sa začína

Tohtoročné Spievanky a veršovačky boli opäť svedectvom toho, že v slovenských národnostných školách v Maďarsku je veľa talentov. Podľa videného a počutého môžem potvrdiť, že zápolenie bolo silné, a ocenení právom skončili na miestach udelených porotou. Mnohí víťazi sa však už teraz tešia ponukám. Do svojho notesu si môžu zaznačiť program Spievankovo Novohradského národnostného stretnutia a Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku v Banke, Folkový a slovenský deň v Šalgótarjáne, Klenovskú rontouku v Klenovci alebo medzinárodný festival sólistov slovenských ľudových piesní v Srbsku s názvom Stretnutie v pivnickom poli. Celý galaprogram Slovenských spievaniek a veršovačiek a odovzádavnie cien si môžete pozrieť na facebookovej stránke ZSM.

Podujatie Zväzu Slovákov v MaďarskuŠárskej slovenskej samosprávy podporili Správa fondov Gábora Bethlena NKUL-KP-1-2023/3-000641, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Slovenská redakcia MTVA, Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, Slovenská národnostná samospráva Peštianskej župy a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku.

Atila Rusnák

Foto: autor, Eva Fábiánová

SpievCel23-05

SpievCel23-06

SpievCel23-07

SpievCel23-08

SpievCel23-09

SpievCel23-10

SpievCel23-11

SpievCel23-12

SpievCel23-13

SpievCel23-14

SpievCel23-15

SpievCel23-16

SpievCel23-17

SpievCel23-18

SpievCel23-19

SpievCel23-20

SpievCel23-21

SpievCel23-22