luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Benefičný bál v slovenskej základnej škole v Sarvaši

BenBSarv24-01

Dňa 1. júna sme po niekoľkoročnej nútenej odmlke v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši znovu zorganizovali bál našej nadácie. Škola opäť otvorila svoje priestory nielen rodičom a pedagógom, ale aj priateľom a vzácnym hosťom, a spolu oslávili 75. výročie založenia tejto inštitúcie a 25. výročie založenia Nadácie slovenskej základnej školy a materskej školy.

Pozvanie na ples prijali parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, vedúci národnostného oddelenia Ministerstva národných zdrojov Maďarska Štefan Kraslán, primátor mesta Sarvaš Michal Babák, podpredseda CSSM František Zelman a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková.

Bál slávnostne otvorila predsedníčka kuratória Nadácie školy Ivett Csonková. Vo svojom príhovore zdôraznila význam podujatia pre život školy. Poukázala na možnosti výchovno-vzdelávacích aktivít, ktoré sa môžu uskutočňovať vďaka získanej finančnej čiastke.

BenBSarv24-02

Anton Paulik a Alžbeta Hollerová Račková odovzdali vedeniu školy Pamätnu listinu pri príležitosti jej 75. narodenín a vecné dary. Pani predsedníčka vo svojom príhovore pripomenula, že Slovenská základná škola v Sarvaši bola prvá v krajine, ktorej prevádzkovateľom sa stala CSSM. V Maďarsku je 5 škôl, ktoré oslavujú v tomto roku 75. výročie založenia. Vyzdvihla snahu CSSM naďalej odovzdávať národnostnú kultúru a jazyk ďalším generáciám. Sarvašským žiakom pri tejto vzácnej príležitosti darovala spoločenské hry.

Predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková sa vo svojom príhovore poďakovala za aktívnu spoluprácu s touto inštitúciou a darovala vedeniu školy Ďakovný list a finančný dar 200 000 forintov na podporu účasti žiakov v letných táboroch na Slovensku.

BenBSarv24-03

Napokon riaditeľka školy Terézia Hanzová Wéberová privítala všetkých hostí, vyzdvihla moderné metódy a formy vyučovania v škole a podmienky, ktoré pomáhajú zvyšovať úroveň vzdelávania. Riaditeľka sa poďakovala svojim kolegom, rodičom a všetkým priaznivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu večera a všetkým prítomným za príspevky na podporu žiakov.

Kultúrny program otvorili ôsmaci elegantným viedenským valčíkom. Nejednému z rodičov sa v očiach leskli slzy šťastia a hrdosti, lebo z malých žiačikov za osem rokov vyrástli krásni mladí ľudia, ktorí stoja na prahu budúcnosti.

Prváci zase vyvolali na tvárach hostí úsmev a radosť, lebo sa roztancovali v rytme rokenrolu a zožali od obecenstva veľký aplauz.

BenBSarv24-04

Rodičia opäť nesklamali. Tanec aj choreografia boli na vysokej úrovni a publikum ich odmenilo obrovským potleskom. Tance ôsmakov, prvákov a rodičov pripravovala pani učiteľka Renáta Pirosová.

Každý s napätím očakával vystúpenie učiteľov. Roztancovali sálu rytmickou disco hudbou a dokonalou súhrou pohybov. Choreografiu učiteľov pripravila učiteľka Erika Sinková.

Kapela Roulett Show Band sa postarala o kvalitnú hudbu pre viac ako 400 hostí. Povznesená nálada a veselá zábava pokračovala do skorých ranných hodín. Veríme, že sa o rok opäť stretneme. Dovidenia, priatelia!

Pavle Kunovac

Foto: autor