luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Otvorenie školskej záhrady v Slovenskom Komlóši

ZahrKoml24-01

V tomto školskom roku sa uskutočnil jeden sen zamestnancov a zverencov komlóšskej slovenskej školy. Konečne majú svoju záhradu. Pozemok v blízkosti inštitúcie darovala Nadácii za slovenskú národnostnú vzdelanosť miestna evanjelická cirkev, za čo patrí vďaka farárovi Attilovi Spišákovi.

Prípravy sa začali už v septembri, keď bol na Šámlikovej zábave pred záhradou zasadený prvý ovocný strom. Odvtedy sa staráme o pozemok, snažíme sa vytvoriť vhodnú pôdu a prostredie pre záhradu. Tiež chceme zabezpečiť finančné pozadie na jej prevádzkovanie. Škola sa prihlásila do programu Nadácie pre školské záhrady. Na výzvu sme sa uchádzali o podporu Ministerstva energetiky, ktorú sme získali vo forme záhradného náradia. A mohla sa začať práca! Dali sme sa do siatia, sadenia, obrábania pôdy. Kým prišlo daždivé májové počasie, naša zelenina začala pekne rásť. Prednedávnom sme dostali dobrú správu, že náš ďalší projekt v programe „Zelená oáza“ bol tiež schválený. Vďaka tomu budeme mať do jesene možnosť na ďalšie rozvíjanie nášho pozemku.

ZahrKoml24-02

ZahrKoml24-03

ZahrKoml24-04

Ale ešte ani tým nekončia novinky! Už spomínané Ministerstvo energetiky vybralo našu školu k slávnostnému odovzdávaniu nových školských záhrad, podporených ministerstvom. Podujatie sa konalo 17. júna v prítomnosti zástupkyne štátneho tajomníka ministerstva Nikoletty Keszthelyiovej a predstaviteľky Nadácie pre školské záhrady Nóry Pauliczkej, prítomní boli i zástupkyňa vedúceho Úradu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Mária Matejdeszová, predseda Školského výboru CSSM Michal Lászik a primátor Slovenského Komlóša Zoltán Zsura. Na oslavy boli pozvaní tí, ktorí nás v tejto novej aktivite nejakým spôsobom podporujú. Po slávnostných príhovoroch deti školy a škôlky potešili prítomných pekným kultúrnym programom, a potom nasledoval slávnostný akt prestrihnutia pásky na bráne záhrady. Hostia a záujemcovia si mohli pozrieť zarodené hriadky, ktorými sa chválili žiaci. Popri zatiaľ dosiahnutých výsledkoch im hovorili aj o plánoch do budúcna. Program sa skončil mimoriadnou recepciou, ktorá obsahovala väčšinou naše vlastné záhradné produkty. Totiž udržateľnosť, ekologická výchova a posilňovanie kolektívu je jedným z cieľov školskej záhrady.

Marianna Melegová Bajczerová

Foto: autorka