luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenské tábory na Slovensku

TBanTab24-01

Žiaci Základnej školy Móra Jókaiho v Bánhide mali v tomto školskom roku možnosť dvakrát navštíviť malebné Slovensko.

Koncom marca v rámci projektu „Határtalanul” objavovali siedmaci prírodné krásy a banské mestá, Banskú Štiavnicu, kde na lýceu študoval aj básnik Alexander Petőfi, Zlaté mesto – Kremnicu, kde sa stáročia ťažilo zlato, a mincovňa založená Karolom Róbertom tam funguje dodnes. Sfárali sme do štôlne a pozreli si banské múzeum.

TBanTab24-02

Druhýkrát vycestovalo do materskej krajiny koncom mája 22 žiakov. Bývali v centre Bratislavy, neďaleko Starého mesta. V hlavnom meste Slovenska si prezreli historické centrum, Dóm Sv. Martina, Bratislavský hrad a prešli sa pod Michalskou bránou. Navštívili aj zoologickú záhradu. Nasledujúci deň vyrazili do Modry, kde mali možnosť vidieť ako sa vyrába svetoznáma majolika. V centre mesta je socha a pamätný dom Ľudovíta Štúra, pretože tam pôsobil a tamojší evanjelický cintorín je miestom jeho posledného odpočinku. Západoslovenské mesto Trnava má prezývku „Slovenský Rím”, lebo sa v ňom nachádza mnoho katolíckych kostolov. Žiaci tam navštívili Baziliku sv. Mikuláša, Mestskú vežu a Univerzitný kostol. Cestou späť sa zastavili pri sútoku Moravy a Dunaja na Devínskom hrade.

TBanTab24-03

TBanTab24-04

Tábor na Slovensku v máji podporila Správa Fondov Gábora Bethlena.

Oba tábory nám potvrdili aké krásne je Slovensko. Naši žiaci plní zážitkov a nových jazykových skúseností sa vybrali domov. Dúfame, že aj na budúci školský rok budú mať naši žiaci možnosť túlať sa po Slovensku.

(BB)

Foto: autor