luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Koniec dobrý, všetko dobré

SarvKrava-01

Tretiaci slovenskej školy v Sarvaši sa v predposledný deň školy vybrali na cyklistický výlet na kraj mesta na Kravajárás. Je to jeden z pasienkov, v ktorého názve počuť minulosť, veď pastieri tam kedysi každý deň vyháňali kravy. Deti mali veľký zážitok z množstva kvetov i drobných živočíchov, s ktorými sa stretli.

Na svojom gazdovstve vo viniciach ich prijali Ondrej Csasztvan s manželkou Editou a ochotne im všetko poukazovali. Mali pre žiakov pripravenú prezentáciu o pastierskom živote a ujo Ondrej učil deti praskať bičom. Potom prišli na rad zaujímavé úlohy. Najprv sa žiaci rozdelili do skupín a potom mali spoločnými silami prekotúľať baly sena na koniec pozemku. Veľmi sa im páčilo oberať i jesť broskyne a zábavné bolo aj zisťovať, koľko je na gazdovstve hospodárskych zvierat. Krava síce ani jedna, ale oviec narátali desať, tri husi a devätnásť sliepok. Smäd si uhasili bazovým sirupom a potom sa plní zážitkov vrátili do školy.

(PK)

Foto: autor

SarvKrava-02

SarvKrava-03

SarvKrava-04