luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Komlóšski žiaci u Čabanov

KomlZBcaba-01

Pred koncom školského roka sa v živote štvrtákov komlóšskej slovenskej školy udiala mimoriadna udalosť. Účastníci tamojšieho Slovenského jazykového, národopisného a miestnohistorického tábora, organizovaného Nadáciou za slovenskú národnostnú vzdelanosť (NTAB-KP-1-2024/1-000034) zavítali do Békešskej Čaby, aby spoznávali dejiny, život, hodnoty a súčasnosť tamojšej slovenskej komunity.

Organizátorom bolo Čabianske regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Jeho vedúca Hajnalka Krajčovičová zostavila plán pobytu detí prispôsobený ich veku. Ráno sa skupinka naladila na deň v Dome slovenskej kultúry (DSK), kde sa zoznámila so sídlom čabianskej slovenskej komunity, jeho kultúrnym a spoločenským životom, ako aj s tamojšími slovenskými artefaktami – napr. sochou Sediaceho dievčaťa vo dvore od Arpáda Račka, Jánošíka od drevorezbára Miroslava Trnovského, či Vegetácie od Jany Kožuškovej. Deti obdivovali aj čabiansku drevenú čipku, ktorá v štylizovanej forme zdobí exteriéry DSK. Potom sa táborníci presunuli do čabianskeho Slovenského oblastného domu, kde ich už čakali predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely a členky čabianskeho Slovenského klubu fungujúceho pod vedením Michala Tótha. Tu sa deti rozdelili do dvoch skupín: jedna sa zoznamovala s gastronomickým umením (spoločne s tetami vlastnoručne pripravili pre väčšinu z nich neznáme herovke), kým druhá skupina pomocou Gastronomickej a turistickej mapy dolnozemských Slovákov (vydanej občianskym spolkom Čaba300) pod vedením O. Kiszelya v priestoroch národopisnej zbierky hravo našla podobnosti a odlišnosti komlóšskej a čabianskej komunity. Po tejto aktivite sa deti pobrali do Slovenskej reštaurácie, ešte pred obedom však prekvapili svojich sprevádzajúcich učiteľov Milana Krcsmériho a budúcu triednu učiteľku 5. ročníka Evu Proházkovú Kereszturszkú. Na pamiatku spoločného pobytu im zhotovili vlastnoručne podpísaný diplom s čabianskymi motívmi a spoločnou fotografiou z podsteny čabianskeho Slovenského oblastného domu. Nechýbalo ani tablo – na papierové odtlačky rúk napísali svoje mená a prilepili k nim čabianske ľudové motívy. Máloktorí žiaci sa môžu popýšiť tablom so svojimi učiteľmi pred vstupom do druhého stupňa základnej školy!

KomlZBcaba-02

KomlZBcaba-03

KomlZBcaba-04

Komlóšskym žiakom prajeme úspešné roky, okorenené aj štipkou čabianskych zážitkov.

(HJK)

Foto: autotka