luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Rozsobáše, alebo Pilíšania v divadle v Nitre

DivMlyn-01

„Tá dnešná mládež...” vzdychajú neraz starší, poukazujúc tým na to, že v čase ich mladosti sa veru mládež (teda oni) správala správala oveľa mravnejšie.

Kto si však pozrie divadelnú hru Boženy-Slančíkovej Timravy Rozsobáše, ktorá sa odohráva na dedine v prvej polovici minulého storočia, príde na to, že sa síce od tých čias veľa zmenilo, ale autorkou zobrazené situácie, citové problémy a ich riešenia, sú známe aj dnešným divákom. Hra Rozsobáše spracúva cez individuálne osudy dedinských mladých veľmi aktuálnu tému – rozpad medziľudských vzťahov a rozoberá aktuálne otázky – problémy tradičnej rodiny, nerovnocenné postavenie žien, partnerské duševné i fyzické násilie a či nezmieriteľné generačné spory.

DivMlyn-02

DivMlyn-03

DivMlyn-04

Členovia Združenia pilíšskych Slovákov v spolupráci Miestnym odborom Matice slovenskej v Štúrove 14. marca mali možnosť pozrieť toto, možno až nepríjemne povedomé, sarkastickým humorom popretkávané divadelné predstavenie v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Kultúrny zážitok z divadla nám hlavná organizátorka Mária Vavreczká počas prehliadky mesta obohatila aj zaujímavými historickými poznatkami a napriek nepriazni počasia sa účastníci vrátili domov s peknými spomienkami.

(md)

Foto: autorka