luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Inštitúcie CSSM pokračujú v práci - Vertigo

VerPa 1W

Slovenské divadlo Vertigo (SDV) – podobne ako aj ostatné inštitúcie CSSM – takisto negatívne ovplyvnila situácia, ktorá sa vytvorila následkom epidémie koronavírusu.

Posledné predstavenie sme mali 25. februára v Jášči, bola to Noc Helvera, ktorá tu na našu radosť zožala veľký úspech. Ďalšie predstavenia, naplánované na druhú polovicu marca, sme už museli zrušiť – a týka sa to nielen Helvera, ale aj Dámskej šatneNízkotučného života – a to už nehovorím len o marci. S veľkým otáznikom sa niektoré presunuli na máj, ale teraz vidím, že to bola naivita, resp. nepredvídanosť vývoja situácie. Obávam sa, že hrať budeme opäť až na jeseň. Podobne je to aj so skúškami nového predstavenia, resp. predstavení. Skúšky, či už aj premiéru novej rozprávky, ktorá mala vzniknúť v réžii Silvestra Lavríka zo Slovenska, sme museli odložiť, takisto netuším, kedy začneme skúšať novú hru so súborom pod taktovkou Andrása Déra. Pevne verím, že v lete. Na jeseň by sme mali predovšetkým dohrať staré tituly, a tak vyhovieť pozvaniam na festivaly – a začať skúšať novú hru aj s ochotníckou zložkou divadla.

Čo sa týka osvetovej činnosti SDV, teda tradičných podujatí, tieto treba takisto posunúť, prípadne, možno, žiaľ, zrušiť... Koncom februára sme sa stretli s učiteľmi – vedúcimi školských dramatických krúžkov – na dramaturgickej porade, týkajúcej sa prípravy na prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Deti deťom, ktorá mala byť 23. mája v Sarvaši. Bolo to naozaj veľmi inšpiratívne a príjemné stretnutie, na ktorom pedagógovia – nadšení divadelníci opäť raz získali môj obdiv za to, ako sa vôbec vedia so žiakmi – popri množstve povinností na oboch stranách – na prehliadku chystať. S väčšinou z nich som si teraz písala a dohodli sme sa, že sa pokúsime – ale len pokúsime – dákym spôsobom pripojiť Deti deťom k prehliadke Spolu na javisku (SNJ) v polovici októbra. Niektorí z nich však vyslovili obavy, že – nakoľko teraz nemôžu s deťmi skúšať a potom sú letné prázdniny – nebudú môcť predstavenie do termínu SNJ doskúšať. Takže, ak vôbec získame priestory, prehliadku by sme zorganizovali skôr ku koncu roka. Obávam sa však, že takto – o posune podujatí – rozmýšľajú mnohí a že prehliadku budeme musieť tento rok vynechať. Všetko závisí od vývinu situácie....

Takisto je ohrozený tradičný divadelný tábor, ktorý sa mal, ako obyčajne, konať koncom júna. V júni a na Slovensku iste nebude, na jeseň, keď už dúfame bude škola, tiež nie, otázny je ešte august.... Skôr si viem predstaviť – ale takisto asi len v auguste – divadelnú dielňu, kde je počet účastníkov nižší... Nuž a ako ďalej, uvidíme. V tejto chvíli môžem len dúfať, že prehliadku Spolu na javisku budeme môcť zrealizovať. Potom – v novembri – by mal ešte nasledovať filmový seminár v Budapešti. Vyjsť by mal spoločný projekt s divadelníčkou Monikou Necpálovou zo Slovenska, Impro v literatúre, ktorý by sa mal konať na jeseň v sarvašskej škole. S týmto všetkým súvisí aj využitie dotácií zo Slovenska i z Maďarska. Mali by sme si veľmi dobre premyslieť, čo budeme vedieť zorganizovať, ale v tejto chvíli je to naozaj ťažké.

Vertigo

Takže, žiaľ, tá primárna činnosť SDV je teraz takpovediac „v karanténe“. Veľmi sa však teším, že sme sa na oslovenie šéfredaktorky Ľudových novín Evy Fábiánovej mohli 11. apríla prezentovať na sociálnej sieti facebook v projekte Deň poézie. Vertigo, resp. jeho herci sa takýmto spôsobom trocha pripomenuli, a to výlučne slovenskými básňami, takže propagovali aj slovenskú poéziu, a to predovšetkým básne slovenských autorov z Maďarska. Dúfame, že sme takto spríjemnili deň – ba dokonca dni, lebo prednesy sú stále sledované – užívateľov siete na profile Ľudových novín.

Administratívna činnosť SDV, predovšetkým finančného, ale aj odborného charakteru samozrejme pokračuje. Ja sa teraz môžem viac venovať čítaniu hier, ktoré by sme chceli inscenovať, plánovaniu, ako ďalej a stále viac rozmýšľam o tom, ako a s kým sa pustiť do publikácie o SDV, ktorú by si podľa mňa už zaslúžilo.

Chýbate nám. Všetci – veľkí, malí – s ktorými, pre ktorých sme tu, pre ktorých pracujeme. V tejto chvíli môžem vysloviť len nádej, že sa znovu – onedlho – s ešte väčšou radosťou stretneme – na javisku, pri javisku, pod javiskom, za javiskom – a že budeme opäť spolu.

 

Daniela Ónodiová

Foto: archív

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.