luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O jedinečnom koncerte v Horných Peťanoch

HorPetKon22-01

Slovenská národnostná samospráva v Horných Peťanoch v druhej polovici decembra minulého roka po piaty raz usporiadala svoj sviatočný koncert. Pre pandémiu koronavírusu sa spolu so spoluorganizátorom, Obecnou samosprávou, ho rozhodla uskutočniť na voľnom priestranstve, uprostred dediny pod ozdobeným stromčekom.

O podujatí nám miestna slovenská samospráva poskytla podrobné informácie až pred týždňom. Prítomných, ktorých bolo hojne, najprv po maďarsky pozdravil starosta Horných Petian Zsolt Laczkovszki. Po slovensky sa prihovorila Zuzana Pápaiová Laczkovská. Predsedníčka slovenského zboru upriamila pozornosť na to, že je dôležité, aby sa pri sčítaní obyvatelia hrdo hlásili k slovenskej národnosti, aby v tejto tradícii mohli pokračovať aj naďalej. Následne sa poďakovala Helene Laczkovszkej za 40 rokov práce v Obecnom múzeu, za jeho založenie a vedenie.

HorPetKon22-02

HorPetKon22-03

HorPetKon22-04

Nasledovalo zapálenie adventných sviec prítomnými hosťami: starostom obce Zs. Laczkovszkim, evanjelickým farárom Krisztiánom Gomborom, katolíckym diakonom Györgyom Martosom a baptistickým kňazom Ákosom Dóczim. V kultúrnom programe sa po tretí raz predstavili všetky tri cirkvi. Po spevoch a recitáciách každý dostal darček, čajový hrnček s vianočnými motívmi. Na záver stretnutia organizátori pohostili prítomných domácimi vianočnými oblátkami, medovníkmi a makovými či orechovými bajglami, a prichystali tiež čerstvé a sušené ovocie i salónky. Samozrejme, ponúkli aj horúci čaj alebo varené víno. Podľa predstaviteľky miestnej Slovače sa stretnutie vydarilo. O výbornej atmosfére svedčí aj to, že mnohí zotrvali až do večera. Veríme, že medzi obyvateľmi obľúbený slovensko-maďarský koncert troch cirkví slovenská samospráva usporiada aj počas iných kresťanských sviatkov.

AR

Foto: Z. Pápaiová Laczkovská