luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Extrakt Imra Fuhla v Budapešti

Bp13Fu22-01

„Imricha Fuhla nemusím predstavovať našim milým hosťom, veď ho poznajú asi aj v najodľahlejších slovenských dedinkách v Maďarsku, ale aj mimo neho. Keby som ho predsa mala niekomu predstaviť, povedala by som, že pochádza z Mlynkov, je novinárom, básnikom a fotografom.

Bol dvakrát šéfredaktorom nášho jediného týždenníka Ľudové noviny a v súčasnosti je konateľom spoločnosti SlovakUm, ktorá vydáva náš týždenník. Pracuje aj ako tajomník Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a so svojím fotoaparátom sa objavuje na všetkých významnejších slovenských podujatiach. Je ženatý, má dvoch synov. Má výborný humor a veľmi ostrý pohľad na náš národnostný život. Vydal tri samostatné zbierky básní a na sklonku minulého roku vyšla jeho najnovšia publikácia, ktorá má veľavravný názov FuhlExtra v maďarčine a Extrakt v slovenčine. Dnes sa budeme rozprávať aj o tejto knižke...” Takto predstavila hosťa popoludnia s knihou predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti Zuzana Hollósyová poslednú januárovú stredu v Dome národností. Imrich Fuhl sa prihlásil s novou publikáciou po skoro tridsiatich rokoch a zase priniesol niečo nové: tentoraz je to súhrn drobných publicistík, ktoré napísal za posledné roky. Kniha vyšla v jeho vlastnom vydaní, za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí koncom minulého roka, blízko jeho okrúhlych narodenín. Slovenské texty do maďarčiny preložila Hajnalka Avarová a do tlače pripravil Martin Kraszlán. Pri príležitosti jubilea I. Fuhla sa organizátori rozhodli uskutočniť túto prezentáciu aj ako prierez jeho tvorbou.

Bp13Fu22-02

Smeroval k tomu aj výber účinkujúcich, resp. skladieb, ktoré predniesli. Trochu nezvyčajne na prezentácii nehrala folklórna hudba, nikto nehral na gitare, ktorá je mimochodom najčastejším hudobným nástrojom na podujatiach takéhoto typu, ale znelo violončelo. Dokonca hneď dve. Hrali na nich študenti Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti Oliver Pál Szabolcs Barakonyi. Keď ich Z. Hollósyová uviedla, citovala slová nedávno zosnulého Ľuda Pomichala, ktorý o I. Fuhlovi takto píše v jeho najnovšej publikácii: „Možno byť tým najbodrejším cynikom, a možno byť smutným optimistom. Fuhl nie je bubeník, je skôr violončelista. Lenže, ktorý dirigent, nadchnutý silou bubnov, vyhodil by z orchestra huslistov alebo violončelistov? Takých dirigentov niet, zato však nájdu sa kritici, ktorí túžia po podobných orchestroch...“ Mladý hudobník O. Pál pozná dielo nášho autora dávnejšie, ale teraz sa podujal aj na prepísanie jeho skladby pre violončelo. Prekvapenie, keď zaznela známa melódia skupiny AGR na verše I. Fuhla Stáť či lietať sa nedá opísať. Dotkla sa aj autora, ktorý si rád zaspomínal na svoje staré rockerské časy.

Bp13Fu22-03

Aj ďalšie skladby boli „šité na mieru“, veď začali ragtimeom od Wernera Thomasa, čo vytvorilo skôr meštiansku atmosféru. Keď sa hovorilo o tom, že jeden zo synov I. Fuhla žije v Anglicku, hudobníci zahrali skladbu Stonehenge od Pétera Pejcsika a prepis pre dve violončelá skladby Nirvana Smells like teen spirit znel ako najrockovejšia skladba dňa.

Počas besedy odzneli aj zaujímavé myšlienky o slovenskom školstve v Maďarsku, resp. o postavení škôl, ako aj o tom, akí sú novinári v súčasnosti v Maďarsku. Samozrejme, neobišli ani náš týždenník, ktorého tvorcovia by podľa účastníkov mohli byť trochu kritickejší, otvorenejšie vyjadrovať svoje názory, ale napokon sa zhodli v tom, že naša spoločnosť nie je pripravená na to, aby zniesla, hoci aj jemnú kritiku. Všeobecne dobre vieme, že prevažnú časť slovenského spoločenského života v Maďarsku vytvárajú ľudia popri svojej práci a preto je aj samozrejmé, že reagujú citlivo na kritiku.

O to, aby účastníci neostali bez ukážky z diela I. Fuhla, sa postarali štipendista Juraja Bielika: Zoltán Havas po slovensky a Amina Benczeová po maďarsky prečítali jednu z drobných publicistík.

Bp13Fu22-04

V preplnenej sále boli medzi záujemcami poslanci obvodných slovenských samospráv, ako aj aktivisti nášho slovenského spoločenského života, ale nechýbali ani kolegovia, či podpredsedníčka CSSM Monika Szabová. Všetci sa tešili zo zaujímavých nápadov, ako napríklad z toho, že na konci knihy sú QR-kódy, ktoré ukazujú na užitočné odkazy, či sú to básne, hudba, alebo publicistika I. Fuhla na webe.

O jemnom humore a ostrom pohľade na veci Imra Fuhla sa mohli všetci presvedčiť, preto sa rozprúdila po oficiálnej časti naozaj plodná debata. Tú zakončila iba narodeninová torta, ktorou organizátori pozdravili jubilujúceho publicistu.

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti pravidelne organizuje inovatívne podujatia, o ktoré vždy prejavujú veľký záujem nielen budapeštianski Slováci, ale aj Slováci z okolitých obcí. Nebolo tomu inak ani v onú januárovú stredu, keď predstavili najnovšiu publikáciu Imricha Fuhla Extrakt, ktorú si môžete kúpiť u autora.

(ef)

Foto: Zoltán Havas, András Havas

Imrich Fuhl: EXTRAKT