luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prezentácia zborníku Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku

PrezVUSMBp-01

V priebehu vyše tridsiatich rokov existencie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) sme si mohli zvyknúť na skutočnosť, že táto inštitúcia sa vždy vyznačovala a aj dnes sa vyznačuje bohatou edičnou a publikačnou činnosťou, ktorá patrí medzi základné piliere jej poslania.

Najnovšou publikáciou VÚSM je zborník štúdií Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte. Bol vydaný na počesť profesorky Anny Divičanovejktorá v januári roku 2020 oslávila životné jubileum, a k 30. výročiu vzniku VÚSM, ktoré sme si pripomenuli v tom istom roku. Zväzok tvorí súčasť edície Acta partis Minoris Slovacae. Hlavnou a zodpovednou redaktorkou publikácie je Alžbeta Uhrinová, editormi József Demmel, Kristína Estera Szudová a Tünde Tušková. Väčšina príspevkov, uverejnená v zborníku, odznela na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala vo februári 2020 v Békešskej Čabe. Návštevník prezentácie tohto zborníka 9. júna v Slovenskom inštitúte v Budapešti mal možnosť preštudovať si objemnú publikáciu hneď na mieste. Ponúka naozaj veľa: okrem slávnostných príhovorov a laudácií na počesť jubilujúcich VÚSM a Anny Divičanovej štúdie z oblasti histórie, kultúrnej histórie a národopisu, literatúry, jazyka a jazykovedy, ako aj štúdie, zaoberajúce sa aktuálnymi otázkami národnostného školstva. K publikácii patrí bohatá fotografická príloha, približujúca tak momentky z podujatí, táborov, súťaží, ako aj z jubilejnej konferencie.

PrezVUSMBp-02

PrezVUSMBp-03

Prezentáciu novej publikácie v Slovenskom inštitúte v Budapešti moderovala riaditeľka VÚSM Tünde Tušková, prítomným ju predstavil historik Miroslav Kmeť. Na stretnutí bola prítomná jubilantka, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Anna Divičanová, ale aj dlhoročná riaditeľka tejto inštitúcie Alžbeta Uhrinová. Po prezentácii sa rozprúdila debata, do ktorej sa zapojil i parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Reč bola aj o situácii a podmienkach založenia Výskumného ústavu (bol prvým národnostne orientovaným vedeckým ústavom v Maďarsku, vznikol v roku 1990 a sídli v Békešskej Čabe), o jeho postavení v rámci maďarských, ale i slovenských vedeckých inštitúcií, o jeho kontaktoch s vedeckými inštitúciami, o jeho poslaní a aktuálnom mieste nielen v rámci vedeckom, ale aj národnostnom.

Obsiahla publikácia Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte je zväzkom, ktorý by nemal chýbať na knižnej poličke ľudí, ktorých zaujíma história, kultúra a všeobecne život Slovákov v Maďarsku. Vrelo ju všetkým odporúčame!

(do)

Foto: Kristína Szudová