luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Spomienka na „Apponičku“

Apponyi22-01

V okolí Békešskej Čaby bolo ešte v minulom storočí veľa sálašských škôl. V poslednom čase sa o túto tému zaujíma čoraz viac ľudí. Nedávno v Čabasabadi slávnostne otvorili Pamätnú izbu sálašských učiteľov, ktorá zachováva dedičstvo Sálašskej základnej školy na Gerendášskych pasienkoch.

Podobná iniciatíva sa uskutočnila aj v súvislosti s takzvanou ApponičkouŠkolou na Apponyiho pozemkoch, ktorá sa dnes nachádza medzi Kondorošom a Kétšoproňom.

Tu kedysi žila svoj každodenný život úzka, súdržná komunita. Deti sedávali v laviciach v troch sálašských školách: v Apponičke, na Alžbetinom námestí a na Aradskej ceste. Na Turíčnu nedeľu sa stretli bývalí žiaci, ktorí tu kedysi žili, aby si zaspomínali na obdobie spred desiatok rokov.

Apponyi22-02

Apponyi22-03

Pôvodne sa plánovalo zorganizovať podujatie len pre bývalých žiakov školy na Apponyiho pozemkoch, ale neskôr sa rozšírilo na tieto tri.

Jediná z troch zostávajúcich škôl, budova na Aradskej ceste bola počas podujatia otvorená pre verejnosť a navštívilo ju viac ako pol stovky ľudí. Na stretnutí, ktoré sa konalo pri pamätníku na mieste školy na Apponyiho pozemkoch, Slovenský klub v Kondoroši a členovia Spolku priateľov záhrady v Kondoroši privítali hostí chutným občerstvením, koláčikmi a kapustníkmi. Členovia Széchenyiho združenia chovateľov koní pozvali účastníkov na jazdu na koči.

Po uvítacích príhovoroch starostu obce Kondoroš Petra Ribárszkeho a starostu obce Kétšoproň Sándora Völgyiho privítal hostí starosta obce Várda Ondrej Varga, ktorý je stále hrdý na svoje „apponyiovské“ korene.

Apponyi22-04

Riaditeľka Národného ústavu pre osvetu Magdolna Závogyánová vyzdvihla komunitotvornú silu bývalých sálašských škôl a čitateľských krúžkov a ich úlohu pri odovzdávaní kultúry.

Po pohostení fazuľovým gulášom a štrúdľou, pietne miesto a skupinu stromov vysadených na území bývalej školy požehnali a posvätili evanjelická farárka Katarína Lázárová Skorková, tiež rodáčka z tejto oblasti, farár Tibor Tuska a katolícky kňaz Gábor Arany. Azda najobľúbenejším kúskom výstavy starých máp a fotografií bola mapa, na ktorú si návštevníci mohli pripnúť vlajky s menami a číslami sálašov na svojich bývalých domoch. Po úspešnom programe začnú organizátori na podnet účastníkov plánovať ďalšie stretnutie.

(BPL)

Foto: Elvira Hriczová