luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Konferencia v Novom Sade o dolnozemských slovenských piesňach

NovySad22-01

Témou 18. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa uskutočnila v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ÚKVS) v Novom Sade v Srbsku 26. novembra, bola Zbierka slovenských ľudových piesní na Dolnej zemi – komparácia.

Hlavnou organizátorkou podujatia bola Milina Sklabinská. Zúčastnili sa tu bádatelia zo šiestich krajín – medzi inými z hosťujúceho Srbska, z Chorvátska, ale aj zo Slovenska a z Maďarska. Vymenili si výsledky svojich výskumov, nové myšlienky, hypotézy a skúsenosti.

NovySad22-02

Konferenciu otvoril spolu s M. Sklabinskou riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty. Cieľom konferencie je tiež zostaviť zborník. Preto teraz oficiálne odovzdali zborník, ktorý zostavili z materiálov minuloročných odborných stretnutí.

NovySad22-03

Našu komunitu, Slovákov v Maďarsku zastupovala Klára Erdélyiová-Molnárová. Etnomuzikologička, ktorá okrem toho, že je vysoko odborne kvalifikovaná a odovzdáva svoje vedomosti ďalším pokoleniam, vedie aj hudobnú kapelu. Vo svojej prednáške chcela priblížiť účastníkom tému zberu a výskumu slovenskej ľudovej hudby vo Výskumnom centre humanitných vied Ústavu hudobnej vedy v Budapešti. Tematiku dokonale pozná, veď je to jej pracovisko. Prednášku Zuzany Hollósyovej, ktorá sa konferencie nemohla zúčastniť, prečítal Zoltán László Havas. Z. Hollósyová v nej predstavila životnú dráhu svojho brata Jána Šutinskeho, významného predstaviteľa slovenskej hudby v Maďarsku.

NovySad22-04

Program obohatili aj členky Komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca. Pod vedením dirigentky Marieny Stankovićovej-Krivákovej a s klavírnym sprievodomVladimíra Kováča zbor zaspieval niekoľko skladieb pod spoločným názvom Súzvuky venované Jurajovi Feríkovi na doplnenie príspevku Nebojšu Todorovića – o živote a diele hudobnej osobnosti z Nišu. Po úspešnom programe konferencie bádatelia ešte dlho voľne diskutovali nielen o spomenutých témach, ale aj o iných ideách, ktoré ich zamestnávajú.

Anna Francistyová-hl.rs/zlh

Foto: Danica Vŕbová