luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tri národnosti na jednom javisku

AdvNPest22-01

V predvečer prvej adventnej nedele sme sa zišli v Novej Pešti v Dome mládeže, aby sme sa spoločne s tromi tamojšími národnostnými samosprávami, slovenskou, nemeckou a poľskou naladili na nastávajúce obdobie – advent, príchod Spasiteľa.

Hostí, ktorých bolo neúrekom, privítal a programom sprevádzal čestný člen Slovenskej samosprávy IV. obvodu Budapešti Tibor Balázs, ktorý do svojho príhovoru v krátkosti zhrnul históriu adventu. Ide o obdobie duchovnej prípravy na Vianoce, ktoré sa spravidla začína štyri týždne pred Štedrým dňom. Ľudia počas adventného obdobia dodržiavajú množstvo tradícií, a to aj tí, ktorí nie sú veriaci. Medzi najznámejšie tradície patrí otváranie adventného kalendára, či zapaľovanie sviečok na adventnom venci. Prvú sviečku, predstavujúcu sviecu prorokov a symbolizujúcu nádej zapálil vicestarosta Samosprávy IV. obvodu László Czigler v spoločnosti národnostnej referentky IV. obvodu Magdolny Szávayovej Sérovej a predsedníčok troch národnostných samospráv. Vicestarosta vo svojom príhovore k hosťom zdôraznil, že nie je dôležité, aby bolo počas nastávajúcich sviatkov všetko dokonalé, dôležité je, aby sme sa na ne pripravovali s pokorou a láskou v súlade so všetkým, čo nás obklopuje. Predsedníčky jednotlivých samospráv sa prihovorili vo svojom materinskom i v maďarskom jazyku. Slávnostný program otvorili deti z miestnej Materskej školy Lakovač, ktorá je organizačnou súčasťou Materskej školy Park v IV. obvode Budapešti. Po nich nasledovalo vystúpenie Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, ktorý prítomným hosťom v krátkosti priblížila predsedníčka Slovenskej samosprávy IV. Obvodu Budapešti Enikő Óvariová. Ďalej sa na javisku predstavila poľská folklórna skupina Polonéza, ktorá podala fantastický výkon. Kultúrny program ukončil nemecký spevácky zbor Braunhaxler. V priateľskej atmosfére potom nasledovalo skromné pohostenie.

(ĽF)

Foto: autorka

AdvNPest22-02

AdvNPest22-03

AdvNPest22-04