luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Pozdravili pedagógov v V. obvode Budapešti

PedBp5-01

Slovenská samospráva V. obvodu Budapešti ani v tomto roku nezabudla koncom školského roka pozdraviť pedagógov budapeštianskej slovenskej školy, ktorí sa podieľajú na zveľaďovaní slovenského jazyka a odovzdávaní našich tradícií v rámci výučby predmetu slovenská vzdelanosť.

Takto sa obvodný slovenský poslanecký zbor z roka na rok poďakuje za ich obetavú a neúnavnú prácu, ktorú vykonávajú v prospech našich detí slovenskej národnosti. Dejiskom slávnostného pohostenia, ako je už tradíciou, bola chýrna Reštaurácia Pilvax v srdci hlavného mesta. Hostí privítala predsedníčka samosprávy Karola Klauszová, ktorá vyjadrila obrovskú radosť, že pedagógom každoročne záleží na ich podujatí a s radosťou sa ho zúčastňujú.

PedBp5-02

PedBp5-03

V mene pedagogického zboru sa za pozvanie poďakovala nová, od septembra pôsobiaca riaditeľka Materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským Monika Szabová. Pani riaditeľka oznámila aj potešujúcu informáciu, v zmysle ktorej bude budúci školský rok vyhlásený za jubilejný, keďže škola bude oslavovať 75. výročie svojho založenia. Po chutnom a výdatnom obede nasledovala debata, spoločné spomínanie a spriadanie nových plánov a projektov na oslávenie budúcoročného jubilea.

(kk)

Foto: autorka