luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Piaty zväzok Bánhedešských zošitov predstavili aj doma

MyANasiVB22-01

Všetci prítomní sme prekvapene konštatovali, že 29. apríla uvádzali už piaty zväzok Bánhedešských zošitov. „Tak letí čas,“ vzdychli si mnohí, ktorí spomínali na začiatky zrodu týchto diel.

Na úvod prezentácie prítomných privítala predsedníčka Spolku pre zachovávanie miestnych tradícií vo Veľkom Bánhedeši Jola Pepová, hovorila o zákulisí vydania knihy a o tom, koľko pracovali na tom, aby sa mohla zrodiť. Predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman pripomenul aj marketingovú stránku prezentácie a vyzdvihol, že na Slovensku už bola predstavená. Autorka Mária Žiláková hovorila o tom, že na 5. zväzok vymyslela úplne inú tému, ale potom sa to zmenilo na väčší a širší okruh. Na záver ale dodala, že už pracuje na 6. zväzku knihy, ktorej téma bude Pôrodné asistentky, holiči, lekári, kováči a ďalší.

MyANasiVB22-02

Patrónom knihy sa stal generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emil Kuchár, ktorý nám prezradil: „Je to aj vedecké dielo, aj knižka na dobré čítanie. Mnohí z vás, ale aj my, čo sme prišli zo Slovenska, môžeme prostredníctvom vašej knihy sami spomínať alebo porovnávať. V podstate je to kniha o ľuďoch, o ich tvrdej práci. Práci za prežitie, dorobenie chleba.... Ja tu nie som na to, aby som čokoľvek hodnotil. Ja môžem len ticho závidieť. Slováci v Maďarsku si vážia svoj pôvod. Korene, tradíciu. A hovoria a píšu o tom. Kiež by aj na Slovensku bol taký záujem o vlastné korene.“

MyANasiVB22-03

MyANasiVB22-04

Tieto knihy sú neodmysliteľnou súčasťou života nielen bánhedešských Slovákov, ale aj celej slovenskej komunity na Dolnej zemi. Ak by sa vydávalo viac takýchto pútavých publikácií, možno by sme dokázali spomaliť proces asimilácie, ktorý nás dusí.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker