luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Kristus je svetlom ľudí

JanSlovOmsa-01

Slovenskí veriaci zo XVII. obvodu Budapešti, viacerých ďalších častí hlavného mesta, Dabašu-Šáre a Santova sa 2. januára na pozvanie Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti na čele s predsedníčkou Monikou Szelényiovou za slnečného, priam jarného počasia zišli na tradičnej slovenskej svätej omši v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha. Svätú omšu slúžil farár farského Kostola sv. Terézie z Lisieux v XVII. obvode Budapešti Béla Balik, miništrovala Beáta Erdeiová a čítala Ildika Klauszová Fúziková.

Dôstojný pán na úvod prečítal Božie slovo podľa Jána 1, 1-18 o Slove, ktoré bolo na počiatku u Boha a o tom, že všetko povstalo skrze neho, o čom vydal svedectvo Ján. Na citát nadviazal kázňou o tom, že Evanjelium veľmi výstižne pomenovalo veľkú udalosť, ktorá spojila nebo so zemou a človeka s Bohom. „Cez toto Slovo sa nám Boh stal neuveriteľne prístupným a blízkym. To Slovo je svetlo, ktoré prišlo, aby z ľudských sŕdc vyhnalo temnotu a chlad. Aj najväčšia temnota kapituluje a uteká čo i len pred najmenším lúčom svetla. Tam, kde sa zapáli aj jediná svieca, tma ustupuje. Práve toto je posolstvo Vianoc: Kristus je svetlo pre tento svet. On je svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti. Žiadna noc ani žiadna temnota nemôže zničiť, zhasiť toto svetlo.

JanSlovOmsa-02

JanSlovOmsa-03

JanSlovOmsa-04

Nikto ho nemôže odstrániť ani zatieniť jeho žiaru. On je pravé svetlo sveta, ktoré osvecuje každého človeka. Samozrejme, tu nejde o nejaké umelé svetlo, ktoré poznáme z nášho každodenného života.

Kristovo svetlo nepotrebuje cudziu energiu na to, aby svietilo. Je to svetlo života, svetlo, ktoré ľudí spája a združuje, ohrieva i formuje. Jeho sila sa nikdy nevyčerpá. On je cieľom nášho života. V ňom nájdeme večnú radosť a naplnenie, ktoré nám tento svet nemôže dať. Toto je zmyslom nášho ľudského bytia. Byť naplnený Bohom a vďaka tomu sa naplno stať človekom. Cez toto dieťa nám Boh hovorí, a to nielen slovami, ale aj skutkami, že nás má rád, že nás miluje. Drahí bratia a sestry, sme Bohom milovaní. A to je pre naše ľudské bytie rozhodujúce. Cez toto dieťa, cez svoje Slovo chce Boh meniť náš život, chce naplniť našu samotu svojou prítomnosťou. Boh skutočne prišiel a v Ježišovi môžeme vidieť jeho tvár, dotknúť sa ho, lebo sa stal jedným z nás. Boží syn už naveky chce zostať tým, čím sa stal, jedným z nás. Patrí k nám a my patríme k nemu,“ zakončil svoju kázeň na prvej tohtoročnej slovenskej sv. omši v Budapešti dôstojný pán Béla Balik.

vzs

Foto: M. Szelényiová