luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nový kantor slovenských katolíckych veriacich v Budapešti

KantorINagy-01b

Pred dvoma rokmi sa pravidelní účastníci slovenských svätých omší v Budapešti museli vyrovnať s ťažkou stratou, keď tragicky zahynul ich kantor Imre Sárközi z Vlčian na Slovensku. Dlho sa nedarilo nájsť za neho náhradu, až začiatkom tohto roku podpredsedovi Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Kazimírovi Kápolnaimu zavolal organista z Kolárova István (Štefan) Nagy s otázkou, či ešte stále hľadajú kantora.

Slovo dalo slovo a na veľkú radosť organizátorov – poslancov slovenskej samosprávy Jozefova i veriacich na februárovej sv. omši v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha hral už nový kantor. Na milé počudovanie prítomných ich doteraz vždy prekvapil bravúrnym malým koncertom.

Vďaka interview v časopise Art & History Magazine uverejnenom koncom novembra minulého roku pod titulom István Nagy: Nepreferujem streamy, ktorého autorkou je Silvia Mária Petrovitsová, sme sa dozvedeli, že náš nový kantor patrí medzi popredné osobnosti súčasného slovenského organového umenia. Zo zaujímavého rozhovoru sme vybrali niekoľko častí, vďaka ktorým sa dozvieme, aký vynikajúci umelec prichádza mesiac čo mesiac spevom a bravúrnou hrou na organe povzbudzovať našich veriacich v ich viere a zároveň im poskytovať hlboký umelecký zážitok.

Ako sme sa dočítali, pre nás Štefan, na Slovensku Mgr. István Nagy, DiS. art., získal významné ocenenia na domácich klavírnych súťažiach, ale Slovensko reprezentoval aj na organových súťažiach. Jeho meno sa už od roku 2013 spája s medzinárodným organovým festivalom Kremnický hradný organ.

Od farmácie k hudbe

Narodil sa r. 1982 v Nových Zámkoch a žije v Kolárove. Najprv študoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hru na organe študoval na konzervatóriu v Topoľčanoch u prof. Juraja Mičúneka. Zúčastnil sa na majstrovských kurzoch v Nemecku, v Holandsku a v Česku.

Úspechy žne doma i v zahraničí

Získal popredné ocenenia na domácich klavírnych súťažiach. V septembri 2012 reprezentoval Slovensko na Medzinárodnej organovej súťaži Leoša Janáčka v Brne. V rokoch 2013 – 2021 prezentoval slovenské organové umenie na medzinárodnom organovom festivale Kremnický hradný organ. Okrem sólových organových koncertov na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku, Česku a v Nemecku vystupuje aj so spevákmi, zbormi, rôznymi inštrumentalistami a komornými súbormi.

Vizitkou Istvána Nagya je hráčska suverenita a vynikajúca technická dispozícia s výborným historickým a interpretačným prehľadom.

V Kolárove ležiacom v Komárňanskom okrese pracuje ako pedagóg hudby na tamojšej základnej umeleckej škole a v miestnom chráme zastával funkciu kantora-organistu do roku 2021. Miluje klasickú hudbu, najmä diela Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka a Franza Liszta.

Vrhol sa aj do kompozičných vôd

Hádam smiem prezradiť, že sa István Nagy vrhol aj do kompozičných vôd. A veľmi úspešne! V roku 2018 získali ocenenia jeho dve ordináriá na kompozičnej súťaži pri príležitosti 52. medzinárodného eucharistického kongresu 2021 v Budapešti. Obe skladby odzneli na svätých omšiach v rámci tohto kongresu.

O svojich začiatkoch i plánoch po benefičnom koncerte konanom 30. augusta 2020 v pútnickej svätyni v obci Báč povedal:

„V piatej triede na základnej škole si bolo potrebné vybrať, či budem navštevovať etickú alebo náboženskú výchovu ako povinne voliteľný predmet. Keďže pochádzam z neveriacej rodiny, rozhodol som sa pre etiku. Kamaráti zo školy chodili na náboženstvo, ale aj miništrovať do kostola. Dlho sa ma snažili presvedčiť, aby som aspoň raz prišiel do kostola. Mal som obavy, lebo kostol zdnuka bol pre mňa niečím neznámym. Nakoniec som ta šiel. Na začiatku omše sa rozoznel organ slávnostne, mohutne. Láska na prvé počutie.“...

„Počas štúdií ma najviac fascinovala, samozrejme, okrem diel J. S. Bacha, organová tvorba francúzskych romantických aj neskororomantických skladateľov, organistov. V tomto štýle som skomponoval niekoľko skladieb. Na základe nahrávok na Youtube ma oslovili z vydavateľstva Norsk Musikvorlaag a v septembri 2020 vyšli tri moje organové skladby.

My veríme, že vynikajúci umelec priláka na slovenské sväté omše do Kostola sv. Jozefa v Budapešti aj milovníkov chrámovej hudby, veď skutočne zriedka sa naskytne možnosť vypočuť si vynikajúci koncert na tomto monumentálnom hudobnom nástroji.

vzs

Foto: M. Szelényiová

 

(Kurzívou vyznačené časti sú citované z článku Silvie Márie Petrovitsovej.)

YouTube stránka Istvána Nagya