luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenská bohoslužba s koncertom v Čuvári

CuvTurice22-01

Turíčny pondelok sa v Čuvári už tradične nesie v slovenskom duchu. Nebolo to inak ani tento rok, keď 6. júna usporiadali v pekne vyzdobenom evanjelickom kostole slávnostné služby Božie v slovenskom i maďarskom jazyku.

Vyzdobenie kostola zelenými vetvami, šatkami a pestrofarebnými stuhami je príznačné pre slovenských evanjelikov v Maďarsku. Tento zvyk sa zachoval aj v novohradskom Čuvári, kde veriaci pred sviatkom spoločne zdobia kostol.

CuvTurice22-02

Miestny duchovný István Czöndör privítal putovnú farárku slovenských evanjelikov v Maďarsku Hildu Gulácsiovú Fabuľovú, ktorá popri spoločnom slúžení liturgie predniesla kázeň. Vychádzala z evanjelia podľa 11. kapitoly 1. Knihy Mojžišovej, v ktorej sa píše o zrútení veže v Babylone Hospodinom. „Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi,” píše sa v Biblii.

CuvTurice22-03

H. Gulácsiová Fabuľová v kázni poukázala na fakt, že hoci v súčasnosti máme veľa možností spolu komunikovať, používame rôzne výdobytky techniky, predsa nehovoríme jeden s druhým. Spomenula prípad, ktorý zažil jeden jej známy, ktorý videl, ako sa dve kamarátky stojace blízko seba v metre rozprávali medzi sebou telefonicky. Spomenula aj príhody z vlastnej skúsenosti, keď počas cesty autom neporozumeli, čo chce druhý povedať a došlo k nedorozumeniu, avšak otvorenou komunikáciou vedeli preklenúť tento problém. Porozumieť jeden druhému a vzájomne komunikovať neznamená iba hovoriť jednou rečou, hoci je to základná požiadavka. Oveľa dôležitejšie však je byť otvorený a chápavo sa obrátiť na toho druhého, čo nám umožní aj Duch Svätý, ktorého príchod oslavujeme počas Turíc. „Pánboh nenechá svoj ľud v povýšenosti, jemu sa páči pokora, keď je človek poslušný a pokorný. Ak sa aj nahnevá, neopustí človeka,“ povedala na základe Svätého Písma.

CuvTurice22-04

Po bohoslužbe veriaci ostali v kostole, aby si vypočuli koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, ktorého dirigentom je Ádám Balázs Galambos. Sólo spievali Orsolya Ambrusová a János István Horváth, na klavíri ich sprevádzal János Bacsi. Koncert bol povznášajúci a naozaj dôstojný turíčnemu sviatku.

Po koncerte účastníkov služieb Božích čakalo agapé v obecnom dome, kde sa za bielym stolom mohli tešiť zo stretnutia po dvoch rokoch.

(ef)

Foto: autorka