luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Ečerská procesia v netradičnom čase

EcBozTel22-01

Vo viacerých obciach v okolí Pešti obývaných slovenskými katolíkmi dva týždne po turíčnej nedeli oslavujú Sviatok Božieho tela, Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. K pradávno zaužívaným tradíciám sviatku patrí zvyk prípravy nádherných pestrofarebných kobercov z lupienkov kvetov. Prechádzajúc po nich miestny duchovný požehná obyvateľom obce, a zvyčajne nasleduje aj veselá procesia – niekde len okolo kostola, inde po viac ako kilometrovej trase.

K tým dlhším patrí aj ečerská procesia na hlavnej ulici obce, ktorá sa však výnimočne konala v netradičnom čase – namiesto rána vo večerných hodinách. Počas popoludnia usilovné ruky vyzdobili kobercom z pestrofarebných kvetov obe strany Széchenyiho ulice od kostola až po slovenskú kaplnku. V skorých večerných hodinách sa potom v ečerskom rímskokatolíckom kostole uskutočnila sviatočná svätá omša, po ktorej sa procesia vydala naprieč dedinou. Svojou prítomnosťou ju poctil aj dekan Dr. Tibor Csiba, ktorý sa zastavil na všetkých štyroch, veriacimi vyzdobených miestach s oltárnou sviatosťou. V dave sprevádzaným dychovou hudbou nechýbali ani slovenskí strážcovia ečerských tradícií odetí v nádherných krojoch. Môžeme teda s radosťou konštatovať, že aj táto tradícia prežila pandémiu, a verme, že tu s nami ešte dlho zostane.

OCsA, ecser.hu – zp

Foto: Ondrej Csaba Aszódi

EcBozTel22-02

EcBozTel22-03

EcBozTel22-04