luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenský a maďarský ordinariát na spoločnej púti v Blatnohrade

Blatnohrad2022-01

Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarska uskutočnil 18. júna pod vedením Mons. Františka Rábekav poradí 8. spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru.

Slovenské nitrianske knieža Pribina so svojím synom Koceľom dali v Blatnohrade okrem svojho paláca postaviť aj Baziliku sv. Hadriána a Panny Márie. V roku 967 sa tam zastavili svätí solúnski bratia Konštantín a Metod na svojej púti do Večného mesta a pobudli u vladára Koceľa, ktorého naučili písať a čítať v staroslovienskom jazyku.

Metod sa po smrti Konštantína – Cyrila s vysvätenými kňazmi vydal späť na Moravu. V Blatnohrade ho Koceľ požiadal o návrat do Ríma, aby sa nechal vysvätiť za biskupa. V Ríme Metoda vysvätili za titulárneho arcibiskupa sriemskeho, stal sa pápežským legátom pre slovanské územia. Na počesť vierozvestcov sa v Historickom parku v Zalaváre pravidelne stretávajú predstavitelia duchovných služieb Slovenskej republiky a Maďarska, ku ktorým sa tentoraz pridali hostia z Chorvátska a Severného Macedónska.

Slávnosť sa začala štátnymi hymnami Maďarska, Slovenskej republiky a Európskej únie. Potom nasledoval akt kladenia vencov. Program uvádzal Mons. Jozef Michalov, generálny vikár OS SR.

Blatnohrad2022-02

Slávnosť pokračovala privítaním a príhovorom otca biskupa Mons. Františka Rábeka, ktorý na záver dodal: „Milí priatelia, želám nám všetkým, aby sme týchto pár chvíľ v Blatnohrade prežili zmysluplne, duchovne, v priateľstve a prehĺbením našich koreňov, koreňov nášho národa, našej kultúry a hlavne našej viery. Nech nám svätí Cyril, Metod, Gorazd a ich spoločníci pomáhajú svojím orodovaním.“

Duchovný Vojenského ordinariátu Maďarska Milán Mór Markovics odovzdal prítomným pozdrav otca biskupa Mons. Tibora Bertu, ktorý sa na slávnosti nemohol zúčastniť. „Sme tu dvaja vojenskí duchovní, jeden sa volá Horváth, ja sa volám Markovics. Tým chcem povedať, že my Maďari sa na tomto mieste nielen kultúrne stretávame so Slovanstvom, ale aj vo svojich žilách nesieme slovanskú krv, slovanské vzťahy... Prajem nám všetkým, aby nás sprevádzali Cyril a Metod a ich pokoj, ktorý je vlastne Kristov pokoj, Kristov mier. Nádejam sa, že aj táto naša slávnosť bude slúžiť tomuto Kristovmu pokoju a počas svätej omše sa budem modliť za tento pokoj, za tento mier aj medzi našimi národmi,“ dodal na záver.

Páter Ádám Rádu sv. Benedikta z Pannonhalmy v príhovore vyzdvihol, že rád bol vždy veľmi otvorený cyrilometodskej tradícii. Pripomenul, že benediktíni zo Salzburgu tu vykonávali misiu už pred svätým Štefanom a svätým Vojtechom. Povedal, že štáty Vyšehradskej štvorky majú spoločné dedičstvo pochádzajúce z tohto miesta. Na záver poprosil: „Svätý Cyril, svätý Metod, svätý Benedikt, orodujte za nás!“

Blatnohrad2022-03

„Blatnohrad má významné miesto v pôsobení cyrilometodskej misie,“ pripomenul historik Anton Hrnko, konateľ nadácie PRO PATRIA. „Dnes je iná doba. Mali by sme sa vrátiť k počiatkom, pretože sú veci, ktoré nás spájajú a jednou z nich je naša následnosť na metodskú misiu, na cyrilometodskú cirkevnú organizáciu, ktorá bola vytvorená v tomto priestore v 9. storočí a ktorá v prispôsobenej podobe prežila dodnes,“ uviedol. Program ukončil fujarista Štefan Suchý z občianskeho združenia Cyrilometodiáda hrou na fujare a spevom.

Svätú omšu, zasvätenú sv. Cyrilovi a Metodovi, celebroval biskup Rábek a koncelebrovali prítomní slovenskí a maďarskí kňazi. V homílii celebrant najskôr pripomenul historické skutočnosti pobytu sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Vyzdvihol, že Bazilika sv. Hadriána je jediné historicky preukázateľné miesto na slovanskom území, na ktorom skutočne stáli sv. Cyril a Metod. Pripomenul, že púť nemá byť iba pripomenutím histórie, ale poukázaním na duchovnú blízkosť týchto patrónov Európy v dnešnej dobe. Na základe ich diela sa budovala a stojí Európa. Vyzdvihol medzinárodný význam tejto slávnosti, pretože svätú omšu okrem slovenských a maďarských kňazov koncelebroval aj Ivan Skalivskyi zo Záhrebu a zúčastnil sa na nej i Macedónec Stojan Lekoski, ktorý ho sprevádzal na minuloročnej návšteve Macedónska.

Blatnohrad2022-04

Biskup František poďakoval zúčastneným kňazom za koncelebrovanie svätej omše a veriacim za účasť na púti v Blatnohrade. Osobitne poďakoval vdp. Vincovi Bengyákovi z obce Miháld za pomoc pri príprave slávnosti, výrobe oltárneho stola a tlmočenie. Slávnosť sa skončila piesňou k patrónke Slovenska a agapé.

Daniela Suchá

Foto: archív OZ CYRILOMETODIADA