luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Božia vôľa – odpúšťanie, pomoc a milosrdenstvo

BohosluzbaMarec23-01

V nedeľu 19. marca sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Lutherovom dvore v Budapešti opäť konala ekumenická bohoslužba v slovenskom jazyku organizovaná Slovenskou samosprávou VIII. obvodu.

Ako sme o tom už informovali, katolícki veriaci po dlhšom hľadaní znovu majú v osobe kaplána Radoslava Lenčéša z Farnosti sv. Imricha v Štúrove farára, ktorý každú prvú nedeľu v mesiaci slúži slovenské sväté omše usporadúvané týmto voleným zborom v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha. To však neznamená, že v dôsledku toho zanikne nová iniciatíva slovenských poslancov na čele s Monikou Szelényiovou – slovenské ekumenické bohoslužby spojené s vysluhovaním Večere Pánovej v Lutherovom dvore, ktoré sa zvyčajne konajú v tretiu nedeľu v mesiaci.

BohosluzbaMarec23-02

Zborová farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová sa na marcovej bohoslužbe zamýšľala nad otázkou, čo je Božia vôľa? Oživila príbeh Mojžiša s horiacim kríkom. „Podľa Starej zmluvy Mojžiš uvidel v púšti ker v ohnivom plameni, ktorý však nezhorel. Chcel sa zblízka pozrieť, ako je to možné, keď na neho zavolal Boh: „Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda.“ Boh poveril Mojžiša, aby išiel k faraónovi a vyviedol Izraelcov z Egypta. Mojžiš pochyboval o svojich schopnostiach. Boh ho uistil, že bude s ním, pomôže mu. Rovnako dnes volá aj nás do služby. V tomto pôstnom období nás Pán Boh chce osobitne osloviť, chce, aby sme sa dostali k nemu bližšie v každodennom živote, aby nás mohol vziať do svojich svätých milosrdných rúk. ... Často sa dostaneme ďaleko od nášho Pána, veď sme ľudia a hrešíme deň čo deň. Aj ja často cítim, že som bola netrpezlivá voči môjmu synovi. V pôstnom tichu môžeme lepšie uvidieť naše hriechy a vypovedať, že znovu a znovu potrebujeme Kristovu milosť. Potrebujeme, aby nás Pán posilnil, upevnil v našej viere, dôvere, láske skrze svoju milosť.“ Sestra farárka porozprávala veriacim aj príbeh z detstva. „Keď sme boli ešte deti, naša babka, ktorá bola hlboko veriaca, nám rozprávala príbehy z biblie a čítala nám z kresťanských rozprávkových kníh. Od nej sme počuli príbeh o opici, ktorá spadla do jamy. Chcela sa odtiaľ dostať, ale nevládala, darmo sa o to pokúšala. Nakoniec prišla žirafa s dlhým krkom, ktorá ju z jamy vytiahla. Je to poučný príbeh: my nevieme sami seba vytiahnuť z chaluhy hriechov, dokážeme to len s pomocou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám vie pomôcť, poradiť, udeliť milosrdenstvo.“

BohosluzbaMarec23-03

BohosluzbaMarec23-04

Po bohoslužbe sa uskutočnilo agapé, ktoré pripravila Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti.

(kan)

Foto: autorka