luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zo zasadnutia Dozornej rady a Kuratória VPN ZSM

ZasVPNZSM-01

Dňa 16. novembra 2022 zasadala v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) trojčlenná Dozorná rada a sedemčlenné Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku.

Na riadnom novembrovom zasadnutí tieto zvolené orgány, zložené z pedagógov a odborníkov v oblasti kultúry, rokovali o činnosti a financovaní Štipendijného programu pre nadaných, ktorý funguje od roku 2008, o Budapeštianskom odbornom Kolégiu založenom v roku 2018 a o Komunitnej kancelárii právnej a odbornej pomoci, ktorá funguje od roku 2020. Popri odborných otázkach navrhli a rozhodovali o rozpočtových plánoch na rok 2023. Na zasadnutí Kuratória sa konzultačne zúčastnili aj pozvaní hostia: mentori zapájajúci sa do štipendijného programu, riaditeľka metodického centra Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku, riaditeľ Odborného kolégia, riaditeľ Kancelárie ako aj predsedníčka CSSM.

ZasVPNZSM-02

ZasVPNZSM-03

Na záver bohatého dvojhodinového programu predseda Nadácie Dr. Róbert Kiss Szemán pozval členov Kuratória a Dozornej rady na spoločné adventné podujatie Nadácie a CSSM, ktoré sa uskutoční po dvojročnej prestávke 2. decembra 2022 v slovenskej škole v Budapešti za prítomnosti úspešných študentov a mentorov Programu pre nadaných.

(E. L.)